Print deze pagina
donderdag, 08 juni 2017 00:16

INTERNATIONALE BIG BROTHER ACTIEDAG 2017

Op 8 juni 1949 publiceerde George Orwell zijn beroemde boek 1984. Dit boek waarin het toekomst perspectief wordt geschetst van ‘ Big Brother Is Watching You’ is tot op de dag van vandaag een wereldwijde bestseller.

1984 d8887Omdat het onverminderd van belang is dat mensen kennis nemen van het toekomstbeeld waarin zijzelf de autonomie over hun leven verliezen en slaafs worden aan een surveillance maatschappij is  8 juni uitgeroepen tot internationale Big Brother Action Day.

Bij gelegenheid hiervan stuurt Burgerrechtenvereniging Vrijbit jaarlijks aan tal van boekhandels en bibliotheken in Nederland en Vlaanderen een geactualiseerde lijst met aanbevolen boeken over het thema ‘Privacy in de gedigitaliseerde wereld’. Inclusief een geïllustreerde shortlist.

We hopen hiermee te bewerkstelligen dat er voor de geïnteresseerde burger informatie beschikbaar blijft over een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Namelijk hoe de mens gezien de huidige en toekomstige technologische mogelijkheden de samenleving zo kan inrichten dat het fundamentele burgerrecht op bescherming van een privéleven en lichamelijke integriteit, op vrije toegang tot informatie en onbespiede communicatie, niet verloren gaan.

De afgelopen 20 jaar heeft een revolutie plaatsgehad in de houding van wetenschappers en politici ten aanzien van het belang van privacy. Waar voorheen het belang van privacy als ondergeschikt werd gezien aan ‘veiligheid’ drong het besef door dat dit geen tegengestelde belangen zijn. Zelfs vanuit het bedrijfsleven zien we -parallel aan de ontwikkeling ten aanzien van milieuvervuiling- een kentering in het heilige geloof dat nieuwe technologische mogelijkheden per definitie goed zijn en op ingezet zou moeten worden.

Pleitbezorgers voor het behoud van de vrijheid om een persoonlijk leven te leiden worden niet langer verketterd als dom en potentieel verantwoordelijk voor toekomstige terroristische aanslagen. En het grote publiek, wat in eerste instantie vooral werd zoet gehouden met loze praatjes als ‘wie niks te verbergen heeft, heeft niets te vrezen’ begint wijzer te worden.

Maar hoewel de mogelijkheden tot registratie, analyse en monitoring van ieders gedrag steeds intensiever ingrijpen in ieders dagelijks leven, is het voor de gewone burger maar mondjesmaat mogelijk om er grip op te krijgen. Men blijft qua voorlichting al gauw afhankelijk van de propaganda van overheden en bedrijven die nog steeds inzetten op het bouwen van een totalitaire surveillance maatschappij. Via de pers blijft informatie veelal beperkt tot incidentele versnippende oppervlakkige berichtgeving over kleine deel aspecten die met privacy te maken hebben.

We hopen dat onze aanbevelingen mensen die werkzaam zijn in de boekenbranche zullen inspireren om de vele literatuur die hierover de afgelopen jaren het licht heeft gezien beter toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld voor al die mensen die wel geïnteresseerd zijn om zich in de kwestie te verdiepen maar die niet afhankelijk willen zijn van internetbedrijven als Amazon of Bol com met hun op grond van statistische analyse voorgeprogrammeerde boekenselectie.

Download de aanbevelingslijst boeken over privacy in het digitale tijdperk-2027 pdf

Download de geïllustreerde shortlist - pdf

Zie voor toelichting op de illustratie: The Washington Post ‘Beyond ‘1984’: George Orwell’s prophetic take on high-stakes tests’