Toon items op tag: Zaak Schwarz

Vanaf het allereerste verzet tegen de invoering van het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, hebben bezwaarden tegen dit gebruik van biometrie aangegeven dat zij de Europese verplichting die aan de nationale paspoortwetgeving ten grondslag ligt, onrechtmatig achten omdat deze in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) Richtlijn 95/46/EG en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Vanaf november 2007 voert in Duitsland advocaat Schwarz een proces ter verkrijging van een paspoort zonder dat hij daarvoor zijn vingerafdrukken hoeft af te geven. Op 15 mei 2012 heeft het gerechtshof te Gelsenkirchen, waar zijn zaak dient, uiteindelijk het Europese Hof van Justitie te Luxemburg gevraagd om uitspraak te doen over de betwiste rechtsgeldigheid van de EU Verordening.

Voor info over zijn bezwaarschrift, de prejudiciële vragen aan het EU HvJ en de nadere toelichting van Schwarz d.d. 14-9-2012 hierop lees zaak Schwarz… elders op deze website.

In Nederland worden sinds het aannemen van de Paspoortwet in 2009 eveneens juridische processen gevoerd tegen het gebruik van biometrie voor de paspoort en ID-kaart documenten en de opslag ervan in de op afstand uitleesbare RFID chips.

In Duitsland zijn vingerafdrukken voor de ID-kaarten niet verplicht en gaan de processen uitsluitend over de paspoorten. In Nederland richt het protest zich ook op de opslag van biometrie in databanken.

Gepubliceerd in Rechtszaken