Veiligheids-en Inlichtingendiensten

woensdag, 25 oktober 2023 14:39

Nieuwe poging sleepnetwet geheime diensten

Update 26-10-2023 Woo verzoeken ingediend door Vrijbit bij ministerie BinZK&K en Defensie naar informatie over verwijderen van 112 openbare reacties op de internetconsultatie. Update Op 31-10-2023 heeft de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een technische briefing en start de commissie de…
Op 28-3-2018 heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting de officiële definitieve uitslag van het referendum over de Wiv bekend gemaakt. Waarbij heel duidelijk is dat er dik drie miljoen Nederlanders, 3.317.496 kiezers om exacte te zijn, hebben aangegeven dat zij willen dat de…
Update landelijke score d.d. 23-3-2018: Opkomst 51,6% Voor: 46,5 Tegen: 49,5 Het referendum tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten(Wiv) vormde de laatste mogelijkheid van de bevolking om de politiek te bewegen alsnog de grootschalige en goed gefundeerde kritiek op tal van onderdelen…
Overal in Nederland worden debatten, lezingen en workshops georganiseerd over het aanstaande ' Wiv-referendum'. Vrijbit houdt een actueel overzicht bij van wat er overal te doen is zie:https://www.vrijbit.nl/agenda/eventslist.html Mist u nog bijeenkomsten, geef het dan door!
Pagina 1 van 3