Toon items op tag: Honos

Update 06-02-2024 Vrijbit heeft over onderstaande RvS uitspraak een klacht ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak betreffende de onderbouwing daarvan met onjuiste gegevens. Ook de Nationale Ombudsman werd verwittigd over dit zoveelste voorbeeld van het gebrek aan eerlijke en betrouwbare omgang tussen burger en overheid.

Op 17 januari 2024 deed de Raad van State(RvS) uitspraak in de hoger beroepszaak van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Zaak nr 16/4199 ECLI:NL:RVS:2024:149 .

Het oordeel luidde ‘ongegrond’. Waarmee na ruim 8 ¾ jaar juridische strijd van Vrijbit, tegen zowel het jarenlang onwettig gebruik van de grootste medische databank door de NZa als tegen het systematisch weigeren van de AP om daar onderzoek naar te doen en tegen op te treden, zodat deze instanties niet door de hoogste bestuursrechtbank werden veroordeeld en afgestraft.

Deze teleurstellende uitspraak bevestigt opnieuw * dat deze hoogste bestuursrechter liever overheidsinstanties – in deze de NZa en AP- de handen boven het hoofd houdt (letterlijke betekenis: Iemand beschermen, ook al weet je dat hij misschien niet helemaal onschuldig is) dan rechtsbescherming te bieden aan de burger.

Een opstelling die onverenigbaar is met de fundamentele taak van de Afdeling rechtspraak van de RvS om de belangen van burgers te beschermen waar sprake is van onjuiste bestuurs­handelingen van overheidsinstellingen.Een opstelling die   helaas ook alle gelijkenis vertoond met de wijze waarop deze in het  toeslagen-drama tot zulke desastreuze gevolgen leidde voor talloze burgers.

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg