Wet en Regelgeving

Wet en Regelgeving

Op 30 maart 2011 zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel worden besproken ter oprichting van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. (32 467). Eindelijk ligt er nu een concreet voorstel bij het parlement om uitvoering te geven aan de Paris…
20 jaar nadat in VN verband is afgesproken dat ieder land een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens zou oprichten ( Paris Principles ) is er een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden om in Nederland een college mensenrechten te installeren wat…
donderdag, 19 augustus 2010 21:09

ACTA onderhandelingen bedreigen vrij internet.

Vrijbit steunt de oproep om een eind te maken aan de geheime onderhandelingen over het handelsverdrag ACTA. Wij willen dat het Anti-Namaak Handels Verdrag (ACTA) zich beperkt tot het bestrijden van namaakproducten. En dat het niet gebruikt wordt als mogelijkheid om strafrechtelijke en civielrechtelijke…
Brief van Vereniging Vrijbit aan de informateurs prof.dr.U.Rosenthal en prof.drs.J.Wallage Onderwerp: Vrijheid en privacy Privacy – een species van het vrijheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid - is de afgelopen 10 jaar dramatisch ingeperkt. Enerzijds is dit te wijten aan de…