woensdag, 01 november 2023 11:52

Petitie “Bescherm Nederlandse burgers tegen online volgen/tracking van internetgedrag

Petitie ‘Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking’.

Vanaf 1 november t/m 15 januari kan iedereen die gaat deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 en het eens is met de stelling dat online cookie gebruik in Nederland verboden moet worden intekenen op de petitie ‘Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking’.

Deze petitie is een initiatief van stichting The Private Collective en werd mede ondertekend door Bits of Freedom, Burgerrechtenvereniging Vrijbit, De Datavakbond, De Waag, Freedom Internet, Free Press Unlimited, Internet Society Nederland, Platform Burgerrechten.

De petitie zal vervolgens worden aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Waarmee de ondertekenaars gezamenlijk de politieke partijen in Nederland oproepen om zich in te zetten voor een wettelijk verbod op tracking technologie en het nieuw te vormen kabinet ertoe te bewegen om zich ook in te zetten voor een EU-breed verbod op online tracking.

Het online tracken van internetgebruikers zou wettelijk verboden moeten worden, aldus verschillende organisaties op het vlak van internet en privacy, omdat er alleen zo een einde kan komen aan de ’surveillance, polarisatie en manipulatie van de online omgeving ‘.

Toelichting

Met online tracking wordt gedoeld het online volgen van surfgedrag met behulp van internetbestandjes/cookies. Met de op deze wijze verzamelde informatie wordt van iedere internetgebruiker een persoonlijk profiel aangelegd dat een indringend beeld biedt van iemands interesses, voorkeuren en persoonlijke leven. Dit gebeurt zonder geldige toestemming en vaak zonder dat de internetgebruiker er zelfs maar weet van kan hebben. Daarmee dus handelend in strijd met EVRM, EU Handvest en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze digitale profielen zijn niet zelden gebaseerd op zaken als etniciteit, gender, politieke gezindheid, levensovertuiging en andere gevoelige kenmerken. Waaruit slimme algoritmes van techbedrijven, ondanks een EU-verbod op het direct gebruik van gevoelige gegevens vaak al snel alternatieve data vissen die indirect hetzelfde onderscheid maken.

Beïnvloeding en manipulatie

Bovendien worden de aangelegde profielen gebruikt om internetgebruikers bepaalde informatie wel of niet voor te schotelen. Hierbij moet worden gedacht aan het niet krijgen te zien van bepaalde vacatures vanwege je geslacht of het niet onder ogen krijgen van een woningadvertentie in een bepaalde wijk omdat je niet tot de beoogde doelgroep behoort. Ook vindt er zogeheten ‘politieke targeting’ plaats, waarbij politieke partijen of belangengroepen de online profielen gebruiken om, evenals adverteerders, hun boodschap op mensen te richten die meer geneigd zouden zijn om beïnvloed of overtuigd te raken.

Geïnformeerde burgers

‘Voor een goed werkende democratie is het van groot belang dat burgers op een geïnformeerde wijze hun mening kunnen vormen’, stelt de petitie. ‘De schimmige manier waarop techbedrijven burgers volgen, profileren en hun gedrag en gedachten proberen te beïnvloeden, maakt de online omgeving tot een speelbal van partijen die onze aandacht per opbod kunnen kopen’. De korte tekst van de petitie valt te lezen en te ondertekenen via https://petities.nl/petitions/bescherm-nederlandse-burgers-tegen-online-volgen-en-bespieden

Voor meer informatie over The Private Collective en petitie zie https://theprivacycollective.nl/petitie-bescherm-nederlandse-burgers-tegen-online-tracking/

Meer lezen

  • Het verbond van Europese digitale rechtenorganisaties eDRI schreef dit commentaar op de tekortkomingen en kansen van de Digital Services Act die dit jaar van kracht werd.
  • Lees hier over het verzoek tot handhaving dat Bureau Clara Wichmann indiende bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat een rapport van Global Witness blootlegde dat vacatures op Facebook voor bepaalde beroepen bijna uitsluitend aan mannen of vrouwen werden getoond.
  • Lees hier over een onderzoek van het Rathenau Instituut naar de inzet van ‘politieke targeting’ tijdens verkiezingstijd.
  • Welke labels je als internetgebruiker zoal krijgt opgeplakt door bedrijven die ons via online tracking volgen, wordt duidelijk uit een onderzoek van techwebsite The Markup, dat inzage kreeg in een database van een datahandelaar. Deze labels variëren in categorie van koopgedrag tot politieke voorkeuren, ras en etniciteit, werk- en verblijfslocaties, financieel vermogen, psychologische profielen, huishoudsamenstelling en fysieke en mentale gezondheid. Vaak worden er verschillende combinaties binnen één profiel gebruikt. Lees het volledige artikel op de website van The Markup (Engels).