woensdag, 19 april 2017 21:33

Vrijbit brief aan de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de VN

In aanloop naar het derde VN mensenrechtenexamen wat de Nederlandse Staat komend op 10 mei 2017 in Geneve moet afleggen, stuurde Burgerrechtenvereniging Vrijbit  een brief aan de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de VN.

De brief geeft in kort bestek een overzicht van de manier waarop sinds 2001 het fundamentele recht op bescherming van het privéleven en lichamelijke integriteit van iedere inwoner van Nederland op zodanig grootschalige en systematische wijze door de overheid wordt aangetast. Zodanig dat een Totale Controlestaat nabij is, waarin alle doen en laten van iedere burger permanent wordt geregistreerd en gecontroleerd.

We hebben de Commissaris gevraagd om met name de informatie over het wetsvoorstel dat politie en justitie de hackbevoegdheid geeft tot ieders computerbestanden en het voorstel voor wijziging van de Wet op de veiligheids en inlichtingendiensten2002 te betrekken bij de behandeling van de situatie in Nederland, gezien het feit dat beide voorstellen respectievelijk op 20-12-2016 en 14-02-2017 door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

De informatie uit de brief werd eerder op 16-03-2017 al aangeboden aan de ambassadeurs, van de landen die inbreng kunnen leveren aan het examen, tijdens de bijeenkomst Bringing Human Rights Home: Contribution to the third UPR in Den Haag.

download de brief pdf

download de Nederlandstalige informatie pdf

Voor toelichting en agenda UPR zie: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx