Wet en Regelgeving

Wet en Regelgeving

De EU- strategie ‘Digitaal Decennium’ stelt als doel dat tegen 2023 100% van de openbare diensten, inclusief gezondheidsdiensten, online beschikbaar moeten zijn. Waarna dit zo snel mogelijk ook zou moeten gaan gelden op gebied van financiële dienstverlening, energievoorziening, openbaar vervoer, e.d. Deze verregaande digitaliseringsdrang…
Petitie ‘Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking’. Vanaf 1 november t/m 15 januari kan iedereen die gaat deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 en het eens is met de stelling dat online cookie gebruik in Nederland verboden moet worden intekenen op…
laatste update 08-04-2020 Burgerrechtenvereniging Vrijbit startte de brieven actie PSD2 niet zonder mijn toestemming waarbij particulieren van de bank eisen dat hun financiële persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, onder de nieuwe wet voor betalingsverkeer PSD2. Voor wie zich tot in detail over dit…
Voorbeeldbrieven voor individuele rekeninghouder & voor gezamenlijke en/of rekeninghouders Waar gaat het over PSD2 is een nieuwe wet die het bankgeheim heeft opengebroken voor andere commerciële doelen dan het betalingsverkeer. Sinds het van kracht worden van deze wet- officieel Payment Directive-2- genaamd- zijn banken…
Pagina 1 van 5