Enexis laat weten dat de netbeheerders systematisch in gebruik zijnde meters voor gas-en elektriciteitsverbruik vervangen door een digitale meter, wanneer op grond van steekproeven gebleken zou zijn dat zo’n type niet meer betrouwbaar functioneert. Dat zou voorschrift zijn van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)…
Het recht om een ‘slimme meter’ te weigeren blijft een fundamenteel burgerrecht Vorig jaar kreeg Vrijbit opnieuw vragen van weigeraars om hen te steunen in hun verzet tegen de netbeheerder om de ‘slimme’ meter die hen werd opgedrongen, te weigeren. De netbeheerder bleven namelijk…
vrijdag, 25 februari 2011 19:26

Slimme Meters definitief op vrijwillige basis

Slimme meter neemt eindelijk de horde van de Eerste Kamer. Dinsdag 22 februari 2011 heeft de Eerste Kamer, met 2 jaar vertraging eindelijk de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aangenomen. De vertraging werd vooral veroorzaakt doordat het verplichte karakter van de zogenaamde ‘slimme’ meters voor…
Officieel geen verplichting van kleinverbruikers om gebruik van 'slimme'energiemeters te accepteren Op 7 april 2009 ging de Eerste Kamer niet akkoord met de wetsvoorstellen Wijziging Elektriciteitswet en wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie 32373 en 32374 Als noodgreep werd de voorgestelde wetgeving niet integraal verworpen maar…
Pagina 1 van 4