Dossier Registratie

Dossier Registratie

Vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt van meet af aan actie gevoerd tegen de op 27 maart 2022 van kracht geworden verplichte UBO registratie van pseudo/fake belanghebbenden. Reden De UBO wet is op 27 maart 2022 van kracht geworden en heeft onacceptabele gevolgen voor alle niet-belanghebbende…
Vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt van meet af aan actie gevoerd tegen de op 27 maart 2022 van kracht geworden wettelijke verplichting voor niet-belanghebbenden om hun persoonsgegevens als zouden zij wel belanghebbend zijn te laten registreren in het Ultimate Beneficial Owners (UBO)register. We achten deze…
In oktober 2023 liet de eigenaar van Boon’s supermarkt in het centrum van Utrecht een camera surveillance systeem installeren dat gebruik maakt van artificiële/kunstmatige intelligentie (AI). Om onopgehelderde reden ontstond hier in februari dit jaar ineens landelijke media aandacht voor. Omdat toen pas doordrong…
Op 1 december 2022 schreven we dat het drama van het UBO-register zijn ontknoping naderde. Dat bericht was ingegeven door de verstrekkende uitspraak, over de onrechtmatigheid van het hele UBO-systeem, van het Europees Hof van Justitie op 22 november jl. die de vloer aan…