Dossier Identificatieplicht

Dossier Identificatieplicht

Tussen 2005 en 2008 voerden de grote banken in Nederland, zonder wettelijke basis, een grootscheepse her-identificatieactie waarbij miljoenen klanten een oproep kregen om zich opnieuw te identificeren bij de bank en daar een kopie of scan van hun geldige identiteitsbewijs te laten maken. Vanaf…
donderdag, 08 november 2012 12:52

Reactie Kiesraad op klachten Vrijbit onvoldoende

Burgerrechtenvereniging Vrijbit diende bij de Kiesraad meerdere klachten in over de identificatieplicht bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. De klachten betroffen: A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.…
De ID-plicht bij verkiezingen vormt een ongezond wantrouwen van de overheid tegenover de burger. De ID-plicht sluit kiezers uit die hun biometrische kenmerken niet willen afgeven voor het aanvragen van een paspoort of ID-bewijs. De ID-plicht helpt niet tegen verkiezingsfraude. Wat kunt u doen?…
Iedere burger verdacht en schatplichtig aan de overheid om met biometrische gegevens en geld te betalen om voortdurend te kunnen bewijzen dat men zich niet voor een ander uitgeeft.