donderdag, 22 mei 2014 08:14

Voorbeeld Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen

Net als tijdens de verkiezingen van het EU parlement op 6 juni 2009- en latere verkiezingen- moeten kiezers voordat zij hun stem uitbrengen zich onderwerpen aan een aanvullende identificatieplicht om aan te tonen dat zij zich niet schuldig maken aan verkiezingsfraude door zich uit te geven voor een ander.

Dankzij protesten van o.a. onze Burgerrechtenvereniging Vrijbit is de ID-plicht die pas enkele jaren geleden werd ingevoerd zodanig gewijzigd dat er nu ook met een  tot 5 jaar geldig identiteitsbewijs voldaan kan worden aan de aanvullende ID-plicht.

Maar het feit dat de overheid zich zodanig wantrouwend opstelt tegenover de burgers, juist op het moment dat van hen verwacht wordt dat zij hun volksvertegenwoordigers kiezen, blijft principieel onacceptabel. Zeker waar dit geldt voor mensen die in het eigen kieslokaal hun stem uitbrengen.

Vandaar dat we oproepen om, net als bij voorgaande verkiezigen, hierover protest aan te tekenen.

U kunt eveneens bezwaar maken tegen de rechtsongelijkheid die door de aanvullende ID-plicht wordt opgeroepen omdat degene die zelf zijn stem komt uitbrengen een origineel identiteitsbewijs moet tonen, maar voor het uitbrengen van stemmen bij volmacht een kopie van het identiteitsbewijs volstaat.

Mondeling protesteren volstaat omdat de voorzitter van het kieslokaal gehouden is aan het noteren van de geuitte bezwaren in het verslag van de gang van zaken in het stemlokaal (proces-verbaal).

Op verzoek stellen we ook dit keer weer een voorbeeld-verklaring ter beschikking die u desgewenst ook kunt inleveren als protest.