zaterdag, 16 juni 2012 13:01

Update Aangifte Vrijbit tegen VU-mc en TV productiebedrijf Eyeworks

Op 19 maart 2012 heeft Burgerrechtenvereniging Vrijbit aangifte gedaan over tal van strafbare feiten die in het Amsterdamse ziekenhuis gepleegd zijn in het kader van het televisie productie project '24 uur tussen leven en dood'.

De strafbare feiten behelzen zowel het mee kijken en luisteren van niet behandelend medisch personeel, als het maken van opnamen van de behandelingen op de afdeling Eerste Hulp van het ziekenhuis.

Update 14-6-2012: OM liet weten de aangifte niet in behandeling te nemen omdat men enkel mensen die tijdens de t.v. opnamen op de spoedeisende hulp behandeld werden als gedupeerden beschouwd. Vrijbit protesteerde daartegen en tekende 14-6-2012 bezwaar aan tegen de beslissing.

Opmerkelijke zaken:

OM zaait verwarring of enkel het ziekenhuis en Eyeworks, als bedrijf, als verdachten worden aangemerkt. Of dat ook verantwoordelijken persoonlijk strafrechterlijk zullen worden vervolgt.

College Bescherming Persoonsgegevens acht verwerking van de opnamen zonder expliciete toestemming van betrokkenen vooraf ontoelaatbaar, maar spreekt zich niet principieel uit over meekijk- en luisteroperatie op zich.

Voor meer informatie inclusief chronologisch nieuwsoverzicht zie: https://www.vrijbit.nl/dossier/zorg/dossier-gezondheidszorg/item/873-aangifte-vrijbit-tegen-vu-mc-en-tv-productiebedrijf-eyeworks.html