woensdag, 21 maart 2012 14:10

Aangifte Vrijbit tegen VU-mc en TV-productiebedrijf Eyeworks

Op 19 maart 2012 heeft Burgerrechtenvereniging Vrijbit aangifte gedaan over tal van strafbare feiten die in het Amsterdamse ziekenhuis gepleegd zijn in het kader van het televisie productie project '24 uur tussen leven en dood'. De strafbare feiten behelzen zowel het mee kijken en luisteren van niet behandelend medisch personeel, als het maken van opnamen van de behandelingen op de afdeling Eerste Hulp van het ziekenhuis.

Update 14-6-2012: OM liet weten de aangifte niet in behandeling te nemen omdat men enkel mensen die tijdens de t.v. opnamen op de spoedeisende hulp behandeld werden als gedupeerden beschouwd. Vrijbit protesteerde daartegen en tekende 14-6-2012 bezwaar aan tegen de beslissing.

Voor chronologisch overzicht nieuwsberichten vanaf uitzending Nieuwsuur 22-2-2012 zie...

 Het gaat in grote lijnen om:

  • Schendingen van de privacy en lichamelijke integriteit van patiënten en hun begeleiders; en van zorgverleners die onwetend waren van de spionage activiteiten.
  • Aantastingen van het medisch beroepsgeheim door niet medisch personeel en door zorgverleners die op de hoogte waren, of konden zijn, van de meekijk- en luister operatie.

Met het doen van aangifte beoogt Vrijbit te bewerkstelligen dat door de strafrechter de harde grens wordt bepaald tot waar patiënten/cliënten in de zorg mogen rekenen op een vertrouwelijke omgang met zorgverleners ‘binnen de muren van de spreekkamer’ en op de nakoming van zorgverleners van alle plichten en verantwoordelijkheden verbonden met het medisch beroepsgeheim.

Opdat iedereen, zowel binnen de medische sector als in het bedrijfsleven, het besef wordt bijgebracht dat aantasting van de privé-sfeer van kwetsbare patiënten ethisch ontoelaatbaar is. En dat iedereen, van hoog tot laag, die zich hier toch aan schuldig maakt ongeacht of dit gebeurt uit oogmerk van nieuwsgaring, voorlichting of commerciële belangen, strafbaar is.

Gezien de volstrekt misplaatste defensieve reactie van de ziekenhuisleiding naar aanleiding van de opschudding die de tv uitzending van Nieuwsuur over het Eyeworks project veroorzaakte, blijkt dat men als (toekomstig) patiënt weinig reden heeft om erop te kunnen vertrouwen dat er in de toekomst wèl zorgvuldig zal worden omgegaan met de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim. Althans wanneer door het openbaar ministerie niet handhavend wordt opgetreden tegen schendingen hiervan.

Daarmee ontstaat dan gelijk de mogelijkheid voor de rechtbank om een uitspraak te doen over systematische doorbreking van vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim met behulp van nieuwe technologieën, die in de hele zorgsector steeds grotesker vormen begint aan te nemen.

Voor de integrale tekst van de aangifte lees...