maandag, 13 februari 2023 14:29

Burgerrechtenvereniging Vrijbit steunt van harte de HONOS-rechtsgang tegen de NZa.

Update: Op 5 september2023 presenteert de coalitie 'Vertrouwen in de GGZ' om 20:00 uur, de dagvaarding tegen de NZa. Locatie: Pakhuis de Zwijger A*dam. Naast een presentatie van de dagvaarding en toelichting op de juridische bezwaren tegen het HONOS systeem van de NZa, zullen er verschillende gastbijdragen zijn vanuit de wetenschap en het zorgveld. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het gesprek deze avond.
Voor het volledige programma en de mogelijkheden om een plek te reserveren zie: https://vertrouwenindeggz.nl/articles/ggz-clienten-niet-geinformeerd-over-opname-in-nza-databank

Vrijbit voert al jaren strijd tegen de datahonger van de NZA middels de DIS-rechtszaak tegen de autoriteit Persoonsgegevens, om hen te dwingen op te treden tegen het onrechtmatig opeisen en verwerken van de NZa van de toen nog als ‘minimale dataset- aangeduide bulk aan GGZ gegevens.

Onder druk van deze rechtszaak in eerste aanleg heeft de NZa toen toegegeven dat ze al die gegevens niet nodig hadden voor beleidsdoeleinden, zoals ze voordien steeds als gerechtvaardigde grondslag hadden aangevoerd, en dat ze deze, tot de persoon terug te herleiden dataset gingen beperken.

Deze rechtsgang, die op 3 mei 2015 opgestart werd staat al sinds 30 augustus 2019 in de wacht bij de Raad van State om in Hoger beroep (zaaknummer 201906618/1/A3) beoordeeld te worden. Terwijl ondertussen de NZa via de nieuwe benaming- HONOS- inmiddels juist nog veel méér GGZ gegevens opeist.

De voorgenomen rechtstreekse rechtszaak tegen de NZa achten wij dus zeer gerechtvaardigd en broodnodig om de in werking treden van de HONOS data tegen te houden. Mede omdat de NZA de AP als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens doeltreffend een rad voor de ogen heeft gedraaid middels een geraffineerde dubbele adviesaanvraag waardoor de AP toestemming verleend lijkt te hebben voor een systeem waar ze zich voor de rechtbank Midden-Nederland tegen keerde.

Alle informatie over de rechtsgang van Burgerrechtenvereniging Vrijbit in deze is gepubliceerd in het dossier gezondheidszorg van onze website https://www.vrijbit.nl/ en te vinden op de website van een van onze leden https://zorgictzorgen.nl/