Dossier Censuur

Dossier Censuur

OPROEP: SCHRIJF EEN BRIEF AAN DE RAAD VAN DISCIPLINE VANWEGE HET AANHANGIG GEMAAKTE BEROEPSVERBOD VAN ADVOCAAT MEINDERT STELLING en kom naar de zitting van de Raad van Discipline maandag 12 mei aanstaande in Den Haag Op voorstel van de deken van de Haagse Orde…
Minister Hirsch Ballin, de huidige CDA minister voor zowel Justitie als Binnenlandse Zaken, stelde op 28 juli 2010 voor om met een paar simpele wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zowel de vrijheid van meningsuiting als het functioneren van…