dinsdag, 01 mei 2018 18:32

BTW-ZZP-BSN-WEG-ERMEE komt er nog wat van?

Update 8-7-2018

Nadat de Belastingdienst al in 2011 werd genomineerd voor de Big Brother Award wegens het onrechtmatig gebruik van het BSN in het BTW nummer van ZZPers begon de toezichthouder AP medio 2017hier onderzoek naar te doen. een jaar later heeft AP nu  toch eindelijk ook formeel vastgesteld dat het gebruik van het persoonlijke BSN van ZZPers in hun zakelijke BTW nummer in strijd met de wet is en zo snel mogelijk door de Belastingdienst beëindigd moet worden. Download pdf AP Onderzoeksrapport BSN in BTW identificatienummers

Op 20 april liet de staatssecretaris van Financiën( Snel-D66) aan de Tweede Kamer weten dat hij open staat voor het invoeren van een ander BTW nummer voor ZZPers waar niet langer het BSN  een integraal onderdeel van uitmaakt.Lees...

Die toezegging ligt er nu na 10 jaar klachten van ZZPers dat het BTW nummer gelijk is aan hun  unieke persoonsregistratienummer (met toevoeging van een letter B voor bedrijf en cijfer/B01, B02 enz. naar gelang men meerdere eenmansbedrijven runt.)

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert al sinds begin 2008 actie tegen de onrechtmatige en risicovolle constructie om het persoonsnummer gelijk te schakelen met een zakelijk nummer voor het innen van omzetbelasting. Zie andere artikelen op deze site en bijvoorbeeld http://chido-advies.blogspot.nl/2012/10/waarom-is-mijn-burgerservicenummer-ook.html

Ook nu weer voeren we de druk op om dat verfoeilijke BSN-BTW nummer te doen afschaffen.

 Het BSN vormt de sleutel voor toegang tot alle informatie van een burger waarover de overheid beschikt en in communicatie binnen de zorgsector wordt gewisseld. Het is dus bij uitstel een persoonsgegeven waar heel zorgvuldig moet worden omgegaan om ieders privéleven te beschermen.

Toch worden ZZPers, door de BSN cijfercombinatie in hun BTW nummer, verplicht om dit nummer op iedere factuur aan een andere ondernemer te vermelden en te publiceren op de website van hun bedrijf.

Dat vormt een groot risico, voor de meer dan een miljoen ZZPers, voor identiteitsdiefstal of andere criminele toepassingen. Heel voorzichtig lijkt dat nu ook in politiek Den Haag door te dringen en zoekt men naar wegen om de Belastingdienst te dwingen tot het afgeven van een alternatief BTW nummer voor eenmansbedrijven.

Maar gezien het gehalte van de Kamervragen( 3e keer dat de Kamer vraagt of vermelding op factuur en website verplicht is) en gezien de beantwoording daarvan (dat er wel een juiste rechtsgrond aanwezig zou zijn) klom Vrijbit maar weer eens in de pen naar de huidige staatssecretaris (na Weekers en Wiebes sinds 2008 nu Snel) om uit te leggen met wat voor drogredenen deze praktijk nu al 10 jaar in stand wordt gehouden.

Ook om aan te geven- wat kennelijk nog nergens blijkt te zijn doorgedrongen- dat de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens vanaf 25 mei ten gevolge zal hebben dat niet alleen de ZZPers dan nog steeds in gevaar worden gebracht, maar dat vanaf die datum dan ook ieder bedrijf, stichting of vereniging die een factuur krijgt van een ZZPer of informatie met het BSN-BTW nummer overneemt van diens website, in strijd handelt met de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens, en daar dan strafbaar voor is en fikse boetes voor kan krijgen. Dat geldt dan niet alleen in Nederland op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maar in de hele EU volgens de General Data Protection Regulation (GDPR).

Daarnaast stuurden we deze informatie ook naar de leden van de Tweede Kamer en vroegen we de AP, die nu al ruim 8 maanden onderzoek schijnt te doen naar de kwestie Waarom AP zoveel tijd meent nodig te hebben voor de constatering dat het een onrechtmatige inbreuk vormt op de privacy van ruim een miljoen ZZPers om hun unieke persoonsregistratienummer als BTW nummer te gaan gebruiken voor het innen van omzetbelasting. Waardoor betrokkenen stelselmatig verplicht worden om dit bijzondere persoonsgegeven- op straffe van het plegen van een economisch delict-  via de vermelding ervan op facturen en websites van eenmansbedrijven, in strijd met internationaal recht, publiekelijk beschikbaar dienen te stellen.

Download brief 28-4-2018 aan staatssecretaris

Download brief 1-5-2018 aan voorzitter van de Tweede Kamer

Download brief 1-5-2018 aan Autoriteit Persoonsgegevens