dinsdag, 03 januari 2017 19:59

Enquête onder alle burgemeesters van Nederland over de verplichte toetsing aan fundamentele mensenrechten door het lokaal bestuur

Op de brief van Burgerrechtenvereniging Vrijbit (5-9-2016), dat het lokaal bestuur, ook volgens de uitspraak van de Raad van State, de plicht heeft om beleid te toetsen aan fundamentele mensenrechten, hebben we inmiddels van de meerderheid van alle burgemeesters antwoord ontvangen.

Omdat een deel van de burgemeesters nog steeds niet blijkt te begrijpen dat deze toetsing niet uitsluitend in het kader van de Paspoortwetgeving zou dienen plaats te vinden èn tot nu toe niet één burgemeester ruiterlijk heeft toegegeven dat hun eerdere reactie onjuist was, is er een derde brief uitgegaan. Dit keer in de vorm van een enquête bestaande uit onderstaande drie, eenvoudig met ja of nee te beantwoorden, vragen:

1- U had gelijk in 2010 dat het lokaal bestuur gehouden is aan het toetsen van besluitvorming aan de fundamentele mensenrechten .........................................………………..  ja/ nee

2- U had gelijk dat de uitspraak van de Raad van State mei 2016 hierover niet alleen de Paspoortwet betreft maar van algemene toepassing is ……………………………………….............  ja/ nee

3- De reactie ‘dat de wet aangaande de toetsing aan mensenrechten niet gewijzigd is’ doet geen recht aan de kennisgeving over de jurisprudentie

...................………………………............  ja/ nee  

download de 3e brief aan alle burgemeesters

download de 'enquête  á propos '