dinsdag, 05 september 2017 16:31

Ook Vrijbit roept op tot steun aanvraag referendum tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 34.588)

De gemoderniseerde en uitgebreide Wiv- in de volksmond aangeduid als ‘Sleepnetwet’ of ‘Tapwet’ zal op 1 januari 2017 integraal van kracht worden. Tenzij de inwerkingtreding van de zeer omstreden onderdelen in deze wet alsnog via een rechterlijke uitspraak kunnen worden opgehouden is het kwaad natuurlijk al geschied totdat de juridische procedure(s) hiertegen uitputtend zijn doorlopen.

Een aantal Amsterdamse studenten verzet zich op een andere manier tegen het besluit van de politieke partijen om zich niks aan te trekken van de honderden inhoudelijke bezwaren die vooraf al tegen het wetsvoorstel werden ingedien.

Zij zijn van mening dat de wet zulke verstrekkende gevolgen heeft voor iedere inwoner van Nederland (en degene waar zij contacten mee onderhouden) dat men de politiek wil dwingen om te luisteren naar een raadgevend referendum. Namelijk naar de mening van wat de bevolking ervan vind dat het iedereen kan overkomen dat alles wat men via internet communiceert of opzoekt, aan journalisten vertelt of met een advocaat bespreekt kan worden afgetapt en beoordeeld, zonder dat daar een concrete verdenking aan ten grondslag ligt, zonder dat men daar zelfs maar achteraf van in kennis wordt gesteld en zonder dat er voldoende controle op de nieuwe bevoegdheden mogelijk is. En wat men ervan vind dat geheime diensten zich inzage kunnen verschaffen tot alles wat aan privégegevens op iemands computer staat of voorkomt of in geautomatiseerde bestanden van anderen. Zoals in de computerbestanden van hun familie of bekenden t/m geautomatiseerde bedrijfsbestanden over financiële aangelegenheden of medische gegevens. En wat de bevolking ervan vind dat we volgens de Grondwet recht op lichamelijke integriteit hebben, maar de wet AIVD en MIVD de bevoegdheid geeft om een geheime DNA databank aan te leggen. Terwijl de minister van VWS intussen alvast probeert om een wet in te voeren waarmee alle lichaamseigen materiaal wat iemand afgeeft (of ooit heeft afgegeven) moet worden aangeleverd via politie- of justitie door ziekenhuizen, weefseldatabanken, onderzoeksinstituten e.d. Lees…

Doel en stand van zaken raadplegend referendum over de sleepnet-tap-geheime DNA databank- Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat de sleepwet dusdanig grote gevolgen heeft voor de inperking van de vrijheid van burgers dat deze niet zonder een referendum zou mogen worden aangenomen. Als er voldoende handtekeningen worden opgehaald, wordt het referendum waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2018 gehouden. Pas dán hoeft u uw mening over deze wet te geven. Nu gaat het om de vraag of u vindt dat burgers zich zouden moeten uitspreken over deze verregaande bevoegdheden van onze geheime diensten.

Om een volksraadpleging aan te vragen moeten er voor 16 oktober aanstaande 300.000 van handtekening voorziene steunbetuigingen voor de aanvraag worden ingediend bij de Kiesraad.

Als deze na controle vastgesteld dat er voldoende geldige verzoeken worden ingediend, moet er volgens de huidige wet een referendum worden georganiseerd. Op dat moment wordt uw stem dan gevraagd voor de concrete vraag wat u van de wet/ en noodzaak tot heroverweging daarvan vind. In geval dan vervolgens minimaal 30% van de kiesgerechtigden hun stem uitbrengt tegen de Wiv in de huidige vorm dan moet de regering zich nogmaals over deze wet buigen.

Op dit moment is het belangrijkste dat er 300.000 handtekeningen voor een referendum bij de Kiesraad binnenkomen.

De 300.000 ondertekeningen van de aanvraag  moeten correct worden aangeleverd wil de Kiesraad ze accepteren. Dat betekent dat u gevraagd word naar: uw achternaam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, postcode en handtekening.

Papierpost:

Stuur uw verzoek aan: de Kiesraad, Postbus 2700, 6401 DE HEERLEN. Gebruik hiervoor desgewenst het voorgedrukte het formulier wat u zelf kunt Downloaden of Burgerrechtenvereniging Vrijbit vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u daarvan een of meerder exemplaren toe te sturen.

NB Omdat verzoeken uiterlijk op maandag 16 oktober 2017 moeten zijn ontvangen raden we mensen die hun persoonsgegevens niet elektronisch en via internet willen versturen aan om als deadline voor versturen donderdag 12 oktober ( voor het afhalen van tijdstip van de postbestelling) aan te houden.

Online tekenen:

Via internet kunt u rechtstreeks uw aanvraag indienen bij de Kiesraad via het invullen van hun online formulier via https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34588

Om u te helpen ( en zelf zicht te houden op hoeveel handtekeningen er binnen zijn) hebben de initiatiefnemers ook een eigen formulier ontworpen om digitaal tekenen. Als u dat invult printen zij de papieren versie van het kiesraadformulier uit en overhandigen dit zelf aan de Kiesraad

Kan ik op nog meer manieren meehelpen met deze actie?

Jazeker. U kunt helpen door zoveel mogelijk mensen in uw omgeving persoonlijk vragen om ook te tekenen en zo een referendum af te dwingen.

Beheert u een website? Plaats dan een oproep met link naar https://teken.sleepwet.nl/   of plaats een banner.

Toelichting:

Op 11 juli  2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel (Wiv 33.588) van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) waarmee de geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren, elk geautomatiseerd apparaat mogen hacken en gegevens daarvan kopiëren en een geheime DNA databank mogen inrichten.

De honderden principiële en praktische bezwaren die vooraf waren aangevoerd tegen deze wet waren voor de VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, PVV en 50Plus geen belemmering om voor de invoering van de wet per 1-1-2018 te stemmen.

Omdat de wet in strijd is met tal van fundamentele burgerrechtenrechten, staatsrechterlijk niet deugt, geen deugdelijke controle biedt op misbruik en burgers actief in gevaar kan brengen, zit er nu voor de tegenstanders van deze wet niets anders op dan via de rechter de Staat te dwingen om de gemoderniseerde wet op inlichtingen- veiligheidsdiensten niet in te voeren ‘zoals die luidt’, maar deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Rechten van de Mens, Grondbeginselen van de EU, de Grondwet  en het ‘onschuld principe’ als peiler van het Nederlandse staatsrecht.

Deze rechtszaken tegen de Staat zullen per definitie veel tijd in beslag gaan nemen en het is maar zeer de vraag of de rechter de moed heeft om op voorhand van de bodemprocedure(s) de invoering aanstaande januari tegen te houden. Dat betekent dat de AIVD en MIVD gewoon aan de slag kunnen met het aftappen van bulk telecommunicatie, hacken van uw of ons computerbestand, persoonsgegevens door geven aan buitenlandse inlichtingendiensten en opzetten van een geheime nationale DNA databank. Met als gevolg dat er onomkeerbare schade wordt aangericht aangezien mensen niet eens weten welke gegevens er over hen worden geregistreerd, wie daar over komt te beschikken en waar deze nu en in de toekomst voor gebruikt (kunnen) worden.

Voor meer informatie

Over de bezwaren van Burgerrechten Vrijbit tegen de wet zie:  https://www.vrijbit.nl/dossiers/veiligheids-en-inlichtingendiensten/item/1070-petitie-vrijbit-aan-eerste-kamer-%E2%80%98verwerp-wiv-34-588%E2%80%99.html

Voor meer informatie over het referendum zie https://teken.sleepwet.nl/