Print deze pagina
dinsdag, 04 juli 2017 01:45

Petitie Vrijbit aan Eerste Kamer ‘verwerp Wiv 34.588’

Burgerrechtenvereniging Vrijbit onderneemt vandaag nog een poging om de Eerste Kamerleden ervan te overtuigen om geen goedkeuring te geven aan het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 34.588).

Principieel om de staatsrechterlijke reden dat het wetsvoorstel strijdig is met de fundamentele mensenrechten zoals vastgelegd in Wet en Verdrag waaronder de Grondwet, het EVRM en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Praktisch omdat ten aanzien van de inzet van Big Data door geheime diensten er geen enkele garantie is dat deze aanpak effectief of doeltreffend is en er alle reden is om aan te nemen dat het zelfs contraproductief kan werken.

In de petitie wordt primair gevraagd om het wetsvoorstel 34.588 te verwerpen. Secundair om desnoods het wetsvoorstel slechts gedeeltelijk goed te keuren, met dien verstande dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alleen ten aanzien van de gerichte interceptie een uitgebreidere bevoegdheid krijgen met betrekking tot het mogen onderscheppen van telecommunicatie die via de kabel plaatsvindt.

Ook wordt de Kamerleden gevraagd om als het wetsvoorstel tijdens het plenaire debat op 11 juli 2017 behandeld wordt de stemming erover niet dezelfde dag te laten plaatsvinden.

Tot slot wordt erop aangedrongen dat  er niet per fractie gaat worden gestemd maar er een hoofdelijke stemming zal plaatsvinden.

Naast de petitie wordt er ook een aanbiedingsbrief overhandigd met daarbij de scriptie van Priya Sital getiteld: Onderzoek naar gemoderniseerde wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 34.588) ‘voel jij je veiliger als ik alles weet?’  

Dit betreft een recent afgerond onderzoek, wat in opdracht van Burgerrechtenvereniging Vrijbit werd uitgevoerd op de hoofdvraag: ‘In hoeverre zijn de bijzondere bevoegdheden, grootschalige gegevensverzameling (Big Data), oprichting geheime DNA databank en uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten in de Wiv 34.588, een schending van het recht op privacy, bezien vanuit artikel 8 van het EVRM?’

download petitie

download brief 4-7-2017 van Vrijbit aan de leden van de Eerste Kamer

download scriptie Onderzoek naar gemoderniseerde wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 34.588) ‘voel jij je veiliger als ik alles weet?’