maandag, 28 februari 2011 03:57

Big Brother Awards

 

Nominaties van Vrijbit voor de Nederlandse Big Brother Awards gehonoreerd

Op 9 maart zal Bits of Freedom bekend maken welke genomineerden dit jaar de Big Brother Award zullen winnen.

Vrijbit bleek met succes de Belastingdienst en Translink/ 5 grootste OV-bedrijven te hebben aangemeld voor de categorie ‘overheid’ en ‘bedrijven’. Tot en met 8 maart kan op de 12 genomineerden worden gestemd voor de publieksprijs.

 

Nominatie Vrijbit  voor de categorie overheid: De Belastingdienst.

Motivering:De belastingdienst, die enkele jaren geleden al een dramatisch in de fout ging om mensen die niet overweg konden met het toen net uitgevonden DigiD, aan te raden om het DigiD van hun buurman te gebruiken, gaf ook in 2010 blijk van een totaal onbenul inzake het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit geval betreft het meer dan een half miljoen ZZP-ers, die de kost verdienen als kleine zelfstandige zonder personeel, omdat zij belasting moeten betalen voor de omzet van hun bedrijf.

Alle BTW-plichtige ZZpers krijgen namelijk van deze overheidsdienst een BTW-identificatienummer waar de honden geen brood van lusten. Het BTW-identificatienummer, wat de belastingdienst aanmaakt voor de ZZPers, is namelijk standaard gelijk aan het unieke identificatie persoonsnummer, het zogenaamde Burgerservicenummer (BSN)aangevuld met de toevoeging B01.

Iemands BSN geeft toegang tot alle informatie van deze persoon waarover de overheid beschikt. Sociaal-fiscale gegevens, gegevens over onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, t/m justitiële gegevens en, via de verplichte zorgverzekering, ook tot iemands medische gegevens. Bij invoering van het BSN is dan ook niet voor niks bij wet vastgelegd dat dit nummer uitsluitend dient te worden gebruikt voor het ‘verkeer’ tussen de burger en de overheid en visa-versa.

Door de enorme veelheid aan gegevens die aan het BSN gekoppeld zijn, kan gebruik door onbevoegden personen grote schade toebrengen. Aangezien het BSN zowel de sleutel is tot een schat aan gegevens over een persoon en anderzijds de code is om gegevens uit overheidsregisters of van identiteitsdocumenten aan een bepaalde persoon te koppelen is deze unieke cijferreeks, van iedere Nederlandse burger, een goudmijn voor mensen of instanties die onbevoegd tot iemand gegevens toegang willen hebben.

In de praktijk blijkt namelijk het gebruik van iemand BSN nummer al nagenoeg voldoende om in naam van een ander zaken te kunnen doen, mensen te kunnen chanteren of om identiteitsdiefstal te plegen. Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend de Belastingdienst de zakelijke onderneming van iedere kleine zelfstandige zonder personeel gelijk schakelt aan diens unieke persoonsregistratienummer.

Wie zich realiseert dat ZZPers volgens wettelijk voorschrift verplicht zijn om op al hun facturen hun persoonsnummer met toevoeging B01 te vermelden, zal enig idee krijgen van de omvang waarmee de Belastingdienst mensen verplicht om zichzelf bloot te stellen aan misbruik van hun gegevens en identiteitsdiefstal. In bepaalde gevallen dient men ook het BTW nummer op de rekening te vermelden van de afnemer van de goederen of diensten, en worden mensen zo dus ook nog gedwongen om niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar te brengen.

Alerte mensen, die zelf opmerken dat hun zaaknummer gelijk is aan hun BSN en beseffen dat dat niet in de haak is en hen aan onnodige risico’s blootstelt, moeten zelf stappen ondernemen om een ander BTW nummer aan te vragen. Dat is natuurlijk totaal de omgekeerde wereld van fatsoenlijke omgangsvormen en evident strijdig aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven die eist dat er terughoudend en zorgvuldig moet worden omgesprongen met de registratie en verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens.

Met de nominatie van de Belastingdienst voor de Big Brother Award hoopt Vrijbit op grote schaal aandacht te krijgen voor de totaal onnodige inbreuk op de persoonlijke vrijheid van zo’n 600.000 ZZp ondernemers, en te bewerkstelligen dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de koppeling van het persoonlijke BSN en het belastingnummer van het bedrijf waar de ZZper eigenaar van is.

Nominatie Vrijbit  voor de categorie bedrijven: Translink/ 5 grootste OV bedrijven

Motivatie: Omdat Translink op gigantische schaal de privacy schendt van miljoenen reizigers in het openbaar vervoer. Door dwang matig de hele bevolking een OV-chipkaart systeem door de strot te duwen waarbij iedereen, die gebruik wil maken van voordeeluren- maand- jaar of traject –abonnementen, verplicht wordt in ruil daarvoor tot op de seconde te laten registreren waar men zich op welk moment bevindt in OV , op stations of bij OV haltes. Gegevens die Translink 7 jaar bewaard, doorgeeft aan veiligheids-inlichtingendiensten, politie en justitie. Gegevens die men kan gebruiken voor het aanleggen van gedragsprofielen van iedereen die op deze wijze met het OV reist, zonder dat de betrokkenen enig zicht hebben op wat er met hun gegevens gebeurd. Van alle studenten die via hun studiefinanciering betalen voor gebruik van OV, is het helemaal het toppunt dat Translink een betaalsysteem gebruikt om ook hen te dwingen tot het afstaan van hun recht om zich vrij te kunnen verplaatsen. Translink zou voor vervoer dienen te zorgen, maar handelt nu in privacy. Wie zijn recht op persoonlijke vrijheid gerespecteerd wil zien moet daar met, alleen voor kapitaalkrachtigen op te brengen bedragen, voor betalen.

Daar blijft het niet bij want het systeem koppelt het gedrag van reizigers ook aan gezichtsherkennende camerasystemen. Waarvan wederom betrokkenen geen idee hebben of deze gegevens worden vastgelegd, wie ze gebruikt en waarvoor ze gebruikt worden. Dit NB terwijl de vervoersbedrijven van reizigers die een pasfoto inleveren, om te verwerken op hun abonnementskaart, geen expliciete toestemming vroegen om deze pasfoto en de digitale opname daarvan na aanmaak van de kaart in hun administratie te bewaren.

Zelfs ondanks de uitspraak van de geschillencommissie OV is uit de aanvraagformulieren, voor de aanstaande klant die een abonnement wil afsluiten, niet op te maken dat men het verwijderen van de gezichtsopname uit de administratie zelf moet aanvragen. Wie dat doet kan overigens achteraf ook niet controleren of dit daadwerkelijk is. Daar blijft het niet bij want het OV-chipsysteem legt van iedereen, die de OV-chipkaart automatisch laat opladen of die met pin betaalt, ook een relatie tussen de reisgegevens van de klanten en hun bankgegevens.

Ook pikt Translink, door het afsluiten van gebieden voor mensen die geen OV-chipkaart hebben, luidruchtige omroepinstallaties en cameratoezicht, publieke ruimte in voor het eigen bedrijfsbelang. En laat dat dan glashard ook nog een bewaken door politieagenten die in plaats van de publiek ruimte te bewaken worden ingezet om erop toe te zien of mensen wel netjes inchecken om het OV bedrijf te betalen. Als klap op de vuurpijl liet Translink na de uitspraak van de Hoge Raad in 2010, dat men alleen nog foto’s van reizigers aan Justitie ging doorgeven als daar niet per bulk maar per persoon om werd gevraagd, de pers weten dat Translink deze rechtszaak tegen het OM had gevoerd omdat men zo vreselijk zorgvuldig omgaat met de privacy van de reizigers.

Voor verslagen van de prijsuitreiking op het Big Brother Award 2010 gala 10-3-2011 zie o.a NOS , Reformatorisch dagblad 'Translink Systems wint BB Award', Volkskrant , security.nl