woensdag, 01 april 2015 16:00

Chronologisch verzicht van artikelen over de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen door Burgerrechtenvereniging Vrijbit vanaf 2009

26-3-2015 18 maart 2015 verkiezingen Provinciale Staten /Eerste Kamer

Stem WIJS voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer & protester mee tegen de ondoelmatige en beledigende aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. ( met update 16-3-2015)

Lees meer...

 

22-5-2014 Voorbeeld Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen

Net als tijdens de verkiezingen van het EU parlement op 6 juni 2009- en latere verkiezingen- moeten kiezers voordat zij hun stem uitbrengen zich onderwerpen aan een aanvullende identificatieplicht om aan te tonen dat zij zich niet schuldig maken aan verkiezingsfraude door zich uit…

Lees meer...

8-11-2012 Reactie Kiesraad op klachten Vrijbit onvoldoende

Burgerrechtenvereniging Vrijbit diende bij de Kiesraad meerdere klachten in over de identificatieplicht bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. De klachten betroffen: A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.…

Lees meer...

9-9-2-12 Reactie Kiesraad op klachten Vrijbit onvoldoende

Burgerrechtenvereniging Vrijbit diende bij de Kiesraad meerdere klachten in over de identificatieplicht bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. De klachten betroffen: A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.…

Lees meer...

1-3-2011 Brandbrief Vrijbit aan minister Donner

BRANDBRIEFAan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties, Onderwerp: VERZOEK TOT AFSCHAF VAN ID-PLICHT STEMGERECHTIGDEN IN EIGEN KIESLOKAAL

Lees meer...

20-2-2011 Actie Kies Keurig maart 2011

Oproep bezwaar te maken tegen aanvullende ID-plicht in eigen kieslokaal Stemrecht Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarvan de gekozen leden op 23 mei vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. En weer roept Vrijbit op om bezwaar te maken…

Lees meer...

7-2-2011 persbericht stemmen zonder ID-bewijs

Persbericht 8-2-2011 Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs. Sinds de protesten bij de vorige verkiezingen wordt dit jaar een tot 5 jaar verlopen paspoort of ID-kaart als voldoende aangemerkt om, als verplichte aanvulling op uw stempas, te mogen stemmen. Wie geen, tot 5 jaar verlopen,…

Lees meer...

7-6-2010 Wederom protest tegen aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden in eigen stemlokaal

Woensdag 9 juni 2010 kunt u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen uw stem uitbrengen op de politieke partij van uw keuze. Ook is het een gelegenheid om te protesteren tegen de aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden. Vrijbit ijvert voor het afschaffen van de ID-plicht…

Lees meer...

9-4-2010 Intrekken identificatieplicht bij verkiezingen bij stemmen in eigen stembureau

De vereniging Vrijbit heeft de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de aanvullende identificatieverplichting uit de Kieswet in te trekken voor ALLE stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij verkiezingen. Alleen zo zou voorkomen kunnen worden dat…

Lees meer...

9-4-2010 Ministerraad: Komende verkiezingen ID-documenten maximaal vijf jaar verlopen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Het kabinet stelt vast dat gemeenten stembureauleden zorgvuldiger moeten selecteren en beter moeten…

Lees meer...

12-3-2010 vrijdag, 12 maart 2010 11:22

Open brief aan Kies Keurige kiezers

Het stond volop in het nieuws te lezen, op veel plaatsen in ons land zijn protesten geweest tegen de ID-plicht voor stemgerechtigden. Wij ontvingen inmiddels persoonlijke meldingen uit 24 verschillende gemeenten. Na de protesten in het stembureau vorige week, bleek er ook de mogelijkheid…

Lees meer...

4-3-2010 Protest bij verkiezingen 'Het vervolg'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 3 maart werd er in meerdere gemeenten in Nederland gehoor gegeven aan de oproep van Vrijbit om onder protest tegen de ID-plicht bij verkiezingen, te stemmen. Zo is er onder protest gestemd en werden er protestverklaringen ingeleverd in…

Lees meer...

1-3-2010 Vrijbit roept op bij stembureau te protesteren tegen ID-plicht stemgerechtigden

Vrijbit roept iedereen op om bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in…

Lees meer...

1-3-2010 Protest tegen idplicht stemgerechtigden

Persbericht Vrijbit roept iedereen op om woensdag 3 maart bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege…

Lees meer...

26-2-2010 Geen ID - Geen Stemrecht

Ruim 200.000 Nederlanders kunnen a.s. woensdag niet naar de stembus. Kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen woensdag niet meer stemmen voor de gemeenteraads verkiezingen. Bij de Europese verkiezingen in juni vorig jaar konden ze de identificatieplicht nog omzeilen door iemand anders te machtigen.…

Lees meer...

1-6-2009 Stop de algemene identificatieplicht voor stemgerechtigden

OPROEP: Stop de identificatieplicht voor alle stemgerechtigden. De mogelijkheid om op vertoon van de persoonlijk stempas in een eigen kieslokaal kunnen blijven stemmen dient behouden te blijven. Hierbij is geen vertoon van een geldig ID-bewijs verplicht maar wordt daar, als vanouds, uitsluitend naar gevraagd…

Lees meer...