dinsdag, 18 augustus 2009 23:07

Dossier Slimme Meters

vrijbus

De 'slimme' energiemeters registreren per kwartier hoeveel elektriciteit- en op uurbasis hoeveel gas- er 'achter de voordeur' van iedereen wordt gebruikt. De netwerkbeheerder is verplicht dit door te geven aan de energiemaatschappij waar men op afstand minutieus kan volgen of mensen thuis zijn, hoe veel mensen er vermoedelijk in huis zijn, hoe laat de klant gaat slapen, hoe warm men het stookt, wanneer men op vakantie gaat enz.

Op grond van de Wet Vorderen Gegevens kan indirect ook de overheid over al deze gegevens beschikken. Men kan de gegevens gebruiken om individuele klanten te monitoren om afwijkende verbruik/gedragspatronen op te sporen en om  op afstand energielevering te stoppen of af te knijpen. Wetsvoorstellen, die nu bij de Eerste Kamer liggen, stellen de invoering van deze 'spionage' meters voor alle kleinverbruikers verplicht.

Dit vormt uiteraard een onacceptabele inbreuk op mensen hun persoonlijke leven waarvan de gevaren evident zijn. Bovendien levert het systeem, van op afstand te registreren gegevens, ook het gevaar op dat deze kunnen worden afgetapt door onbevoegden. Wat hiervan de consequenties kunnen zijn betreft niet enkel het doorsluizen van klantgegevens maar ook de mogelijkheid om op afstand van individuen of hele woonwijken de energievoorziening af te sluiten. Officieel heet het dat de invoering bedoeld is om mensen er bewuster van te maken dat ze minder energie moeten gaan gebruiken.

Dat als reactie op Europese richtlijnen over zuiniger energieverbruik. Onzin uiteraard want er zijn beslist betere manieren om zuiniger energiegebruik te promoten.'implementatie E-G richtlijnen energie-efficiëntie' (31320)'wijziging elektriciteitswet 1998 en gaswet' (31374) wekt de indruk dat het parlement zou dienen in te stemmen met de invoering op grond van Europese richtlijnen. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken omdat die richtlijnen dat helemaal niet voorschrijven.Op 3 juni 2008 heeft de Tweede Kamer met de wetsvoorstellen ingestemd. Vóór stemden PvdA, D'66 ( dat zich zo graag presenteert als privacyvoorvechter), de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk.

Op 14 juni 2008 liet het College Bescherming Persoonsgegevens, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 'Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan'.

Op 10 november 2008 riep De Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme meters’ af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: ‘De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)’.

De vereniging van Zonnestroomproducenten waarschuwde dat het systeem geen energie bespaart maar juist meer energie verbruikt zodat met het systeem in 7 miljoen huishoudens verplicht sluipverbruik wordt ingevoerd omdat de meters zelf energie verbruiken.

Ook stellen zij dat de verplichte invoering strijdig is met de bepalingen Elektricteitswet 1998, wijziging 2004 artikel 31c, omdat de meter niet zo slim is dat gemeten kan worden hoeveel energie er van de klant aan de energiemaatschappij geleverd wordt. De klant kan zijn overcapaciteit daardoor niet gecompenseerd krijgen, terwijl de energieleverancier dit wel weer doorverkoopt.

Toch staat op 10 maart aanstaande de invoering van de verplichte 'slimme' energiemeter op de agenda van de Eerste Kamer. Als men daar de de wetsvoorstellen  31320 en 31374 niet rigoureus afwijst wordt iedere burger opgezadeld met wetgeving die tegen alle fundamentele burgerrechten van onze grondwet en van het internationale verdrag van de rechten van de mens indruist.

Dat deze voorstellen van het ministerie van Economische Zaken het tot behandeling in de Eerste Kamer hebben gebracht is onbegrijpelijk en geeft weinig reden om er gerust op te zijn dat de plannen zonder slag of stoot in de prullenbak verdwijnen.

Het is dus de hoogste tijd om uw stem te verheffen om de invoering van de plannen te verijdelen.

Slim meten = slinks weten

slimmio11

Stop de slimme spionagemeters!

 

Actie naar de politiek:

Teken de petitie aan de Eerste Kamer met het verzoek de voorstellen  te verwerpen omdat u deze aantasting van uw privacy onacceptabel en gevaarlijk vind.

Schrijf de minister van Economische Zaken, die ook het waterverbruik 'slim' wil gaan vastleggen.
U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief.

Laat uw protest ook horen aan de besturen en fracties van de politieke partijen.

Actie naar leveranciers:Als men uw meter wil komen vervangen, weiger dat dan. Als men u verkeerd informeert, beklaag u daarover en klaag het bedrijf aan in geval van misleiding of bedreiging om uw energievoorziening af te sluiten.

Klanten van Enexis (voorheen Essent) raden we aan om stappen te nemen tegen de valse voorlichting op hun website dat ‘dit jaar 'Den Haag' besloten heeft dat de huidige gas- en elektriciteitmeters in Nederlandse huishoudens vervangen moeten worden door een Slimme Meter.

Nuon misleidt klanten door monteurs langs de deur te sturen om meters te vervangen die klanten ten onrechte vertellen dat de meters geschikt zijn voor wie zonne-energie opwekt.

Wie al zo’n meter in huis heeft zou een proces kunnen overwegen, want al gebruikt men de op afstand uitleesbare meters nog uitsluitend op de oude manier, men heeft spionageapparatuur in uw huis geplaatst waar u geen genoegen mee hoeft te nemen.

Actie via belangenorganisaties: Schakel consumenten organisaties in.

Actie naar de pers:Trek aan de bel om de media wakker te schudden. Het is de hoogste tijd dat de pers aandacht besteed aan de zoveelste privacy inperking die ons allen te wachten staat, terwijl de meeste mensen daar helemaal geen notie van hebben.

Of steun het verzet door raam posters op te hangen, informatiemateriaal te verspreiden, voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, handtekeningen op te halen, schrijfacties op touw te zetten.

voor verloop van de actie zie:www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

Adressen:

De verantwoordelijke minister is Minister Mw. M.J.A. van der Hoeven
Postbus 20101
2500 EC
Den Haag
 
De Eerste Kamer in het algemeen kunt u als volgt aanschrijven:
Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 2001
72500 EA
Den Haag
E mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Alle leden van de Eerste Kamer bereikt u per email via griffier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met het verzoek om de post aan alle leden ter beschikking te stellen.
 
Eerste-Kamerleden die zich specifiek met dit onderwerp bezighouden mag u ook individueel benaderen. Dit zijn:
 
CDA: -Drs. H.A.Doek
Karmelitessenlaan 25
6816 PK
Arnhem
E mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
PvdA: -Drs.S.J.van Driel
Frederikstraat
6472514
LS Den Haag
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
VVD: -Mw.prof.mr.dr. E.M. Kneppers-Heijnert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Langs de Tocht 13
9771 BR
Sauwerd
 
SP: -Dr.G.A.T.M.Reuten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Valeriusstraat 26-boven
1071 MJ
Amsterdam
 
GroenLinks: -Drs. J.P. Laurier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Herenstraat 52
2313 AL
Leiden
 
C.P.Thissen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bonenberg 41
6041 RC
Roermond
 
D66: -Dr. A.G. Schouw (fractievoorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Hoge
Nieuwstraat 12
63311 AK
Dordrecht
 
D.Yildirim
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bartjensstraat 4-3
8012 TG
Zwolle
 
SGP: -Dhr. G.Van den Berg - Vice-fractievoorzitter/secretaris
De Roef
13904PC
Veenen
 
PvdDieren: -Drs. N.K. Koffeman
Postbus 20017
2500 EA
Den Haag
 
OSF: - Dhr. H. ten Hoeve
Japickstritte 2
9051 ER, Stiens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Consumentenbond
Telefoon: 070 - 445 45 45  Postadres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag
Energieleveranciers in Nederland
Erkende meetbedrijven voor gas- en electriciteitsmeters
Netwerkbeheerders
Zonnestroom Producenten Vereniging Thorbeckestraat 33, 2313 HD Leiden