Dossier  Slimme Energiemeter

Dossier Slimme Energiemeter

vrijdag, 25 februari 2011 19:26

Slimme Meters definitief op vrijwillige basis

Slimme meter neemt eindelijk de horde van de Eerste Kamer. Dinsdag 22 februari 2011 heeft de Eerste Kamer, met 2 jaar vertraging eindelijk de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aangenomen. De vertraging werd vooral veroorzaakt doordat het verplichte karakter van de zogenaamde ‘slimme’ meters voor…
Officieel geen verplichting van kleinverbruikers om gebruik van 'slimme'energiemeters te accepteren Op 7 april 2009 ging de Eerste Kamer niet akkoord met de wetsvoorstellen Wijziging Elektriciteitswet en wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie 32373 en 32374 Als noodgreep werd de voorgestelde wetgeving niet integraal verworpen maar…
Geheugenopfrisser Het vorige kabinet kwam in 2009 met wetsvoorstellen (31320 en 31374) tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet, waarbij de huidige energiemeters zouden worden vervangen door meters die op afstand door de netwerkbeheerder en energieleverancier kunnen worden afgelezen. Deze digitale meters worden aangeduid…
dinsdag, 18 augustus 2009 23:07

Dossier Slimme Meters

De 'slimme' energiemeters registreren per kwartier hoeveel elektriciteit- en op uurbasis hoeveel gas- er 'achter de voordeur' van iedereen wordt gebruikt. De netwerkbeheerder is verplicht dit door te geven aan de energiemaatschappij waar men op afstand minutieus kan volgen of mensen thuis zijn, hoe…
Pagina 1 van 3