maandag, 09 december 2013 14:21

Dag van de mensenrechten: Eerste Kamer stemt 10 december over het wetsvoorstel ‘gebruik biometrie alle vreemdelingen’

update 10-12-2013

Het wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, OSF en 50PLUS stemden voor.

De Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een evaluatie in verband met de mogelijke verlenging van de wet (EK 33.192, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

De Motie-Witteveen (PvdA) c.s. over het terugdringen van de bewaartermijn van tien naar vijf jaar (EK 33.192, H) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Nadat het debat over het wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen werd heropend, debatteerde de Senaat hierover op 26-11 met staatssecretaris Teeven. Voor verslag zie: Stenogram 3 december 2013

De Eerste Kamer uitte eerder in het debat kritiek over onder meer de noodzaak van het wetsvoorstel, het eventueel discriminatoire karakter en aantasten van de privacy, de centrale opslag van de gegevens en het gebruik van gegevens voor strafrechtelijke onderzoeken. Die kritiek bleef deels bestaan.

"De beantwoording in tweede termijn heeft mijn fractie eerder verontrust dan gerustgesteld", aldus senator Gerkens (SP) die het afnemen van tien vingerafdrukken een buitenproportionele maatregel bleef vinden. Senator Strik (GL) betoogde onder meer dat de meerwaarde van het voorstel niet is aangetoond. Zij zag geen dringende maatschappelijke noodzaak maar wel grote risico's.

Teeven die dolgraag wil dat van alle vreemdelingen vingerafdrukken worden afgenomen om deze vooral ook te kunnen inzetten voor strafrechtelijk onderzoek BIJVOORBEELD ALS ER BIJ EEN MISDRIJF IN DE BUURT VAN EEN ASYLZOEKERSCENTRUM VINGERAFDRUKKEN ZIJN GEVONDEN EN DNA WAARUIT OPGEMAAKT KAN WORDEN  DAT HET OM IEMAND VAN EEN ETHNISCH ANDER RAS GAAT DAN VAN WESt- EUROPESE AFKOMST(???????-!!!!!)(lees steno 18-11-2013) vind dat hij de Kamer reuze tegemoet komt met de belofte dat de vingerafdrukken heus verwijderd zouden worden als de wet ooit zou worden afgeschaft (en daarmee worden dan nog niet eens de schaduwdatabanken van AIVD-MIVD en NSA bedoeld).

Ook het evalueren van de wet zou hij eerder laten doen.... wat sterk doet denken aan het onderzoek naar de AIVD waar eigenhandig de doelstellingen van onderzoek zijn gewijzigd zodat niet naar het functioneren van de dienst onderzoek wordt gedaan, maar slechts naar de formele bevoegdheden die de dienst heeft. Een geintje wat we ook nog kennen van de Uitgebreide Wet op de ID-plicht, waarbij niet zoals toegezegd de uitwerking van de wet onder de loep werd genomen maar alleen werd gekeken naar de manier waarop de wet was toegepast.

Op 10 december- De dag van de Rechten voor de Mens staat de stemming over het wetsvoorstel geagendeerd tussen 13-13:30 uur

Voor meer info zie :

Stenogram 18-11-2013 over invoering biometrische databank voor vreemdelingen (33.192) http://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_426/f=/vjeve6obefmr.pdf

26-11-2013 Open brief Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan Eerste Kamerleden https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-registratie/item/974-open-brief-aan-de-leden-van-de-eerste-kamer-met-oproep-tot-verwerpen-wetsvoorstel-vingerafdrukregistratie-van-alle-vreemdelingen.html

26-11-2013 "Debat wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen wordt heropend"

 3-12-2013 Verslag debat Eerste Kamer Stenogram 3 december 2013 (blz 18-28)