maandag, 12 december 2011 23:26

Inbreng Vrijbit voorbereiding VN mensenrechtenexamen Nederland

Medio 2012 zal Nederland zich in Genève voor de tweede keer moeten verantwoorden voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dit 4 jaarlijkse ‘Universal Periodic Review’ (UPR) wordt populair ook wel aangeduid als het ‘mensenrechtenexamen’ van de VN.

Iedereen kon tot 28 november 2011 ten behoeve van de voorbereidingen hierop informatie naar de VN sturen. Vrijbit heeft daar op twee manieren gebruik van gemaakt

Hoewel Nederland graag op mondiaal vlak anderen de mantel uitveegt over mensenrechten schendingen, blijkt daar op de keper beschouwd in Nederland zelf ook heel wat aan te schorten. In 2008 kwam dat de regering al op tal van punten op een stevige schrobbering te staan. Lees… https://www.upr-info.org/-Netherlands-.html

De aantasting van de Privacy stond daarbij nog niet expliciet op de agenda. Toch werd ook toen al voormalig minister Hirsch Ballin tijdens de sessie al stevig aan de tand gevoeld over de plannen om de paspoortwet zo aan te passen dat de Staat een databank ging aanleggen met vingerafdrukken van alle burgers vanaf 12 jaar.

Omdat Nederland op talloze wijze het fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit inperkt en aantast, is dat een van de thema’s die door vele organisaties specifiek onder de aandacht van de VN is gebracht.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit leverde hiervoor inbreng voor de bijdrage van het Platform Bescherming Burgerrechten aan de schaduwrapportage van het Nederlands Juristen Comité van de Mensenrechten (NJCM). Ook stuurden we uit eigen naam een brief waarin we duidelijk maakten op wat voor manieren de privacy in Nederland door toedoen van de overheid wordt geschonden.

Voor Nederlandse vertaling van deze brief lees...

Originele engelse tekst lees...