Verklaring begrippen en afkortingen met betrekking tot PRISM schandaal

PRISM zondag, 24 november 2013 16:33

AIVD – Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NL)

ARGO II- MIVD project 2010 uitgevoerd door Israëlisch bedrijf NICE Systems

BLARNEY - Aftapprogramma van telecommunicatieverkeer uit glasvezelkabels  

Boundless Informant –NSA programma bigdata analyse en inventarisatie

Bullrun- geheim project van de NSA om versleutelde internetcommunicatie te ontcijferen

CNE – Computer Netqwork Exploitation

CTIVD -Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Cyber-Activiteiten die via  internet plaatsvinden

Echelon- wereldwijd systeem voor onderscheppen van alle satelliet telecommunicatie verkeer door VS,UK, Canada, Australië, Nieuw Zeeland

Edgehill - Brits project van inlichtingendienst GCHQ  om op verschillende manieren versleutelde internetcommunicatie te ontcijferen

FAIRVIEW - Aftapprogramma van telecommunicatieverkeer uit glasvezelkabels  

FISC Foreign Intelligence Surveillance Court

FISA Foreign Intelligence Surveillance Act

Five Eyes Community – samenwerking inlichtingendiensten VS, Australië, UK, Canada en Nieuw Zeeland

GCHQ - Government Communications Headquarters  UK

HCSS -The Hague Centre for Strategic Studies

IntCen- EU Intelligence Centre

MAINWAY  - database telefonie-metadata van NSA

MARINA  - database  internet-metadata NSA

METADATA- verkeersgegevens telecommunicatie

MIVD - Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

NICE Systems - Israëlisch bedrijf wat voor MIVD ARGO II uitvoerd

Nine Eyes- Samenwerkingsverband internationale inlichtingendiensten VS, UK, Australië, Canada,

Nieuw Zeeland(five eyes) Nederland, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen

NSA - National Security Agency

NSO- National Sigint Organisation- NL

NUCLEON – telefoongesprekken database NSA

OAKSTAR - Aftapprogramma van telecommunicatieverkeer uit glasvezelkabels  

PINWALE – database NSA voor video en niet al in Marina,Mainway Nucleon opgeslagen data

PRISM, een geheim bewakingsprogramma van de NSA

PRISMA- Analysemethode ‘prevention and recovery information system for monitoring and analysis’.

XKeyscore- computerprogramma waarmee de NSA op grote schaal internetverkeer kan doorzoeken en analyseren

SIGINT  Signal Intelligence

STORMBREW- Aftapprogramma van telecommunicatieverkeer uit glasvezelkabels  

USA PATRIOT Act - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001

WIV – Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten (NL- 2002)