zondag, 12 januari 2014 10:27

Opmerkelijk nieuws over de invoering van de vingerafdruk-vrije ID-kaart

Minister Plasterk heeft weer een nieuwe duit in het zakje gedaan over de te verwachten invoering van de ‘vingerafdrukvrije- ID-kaart’; berichtgeving van de Rijksoverheid komt daar niet mee overeen.

Op 10-1-2014 schrijft de minister in een brief naar de Kamer (die volgens de titel van de brief enkel over de tariefswijzigingen gaat) dat hij ter zijde opmerkt dat het het voornemen is dat vanaf maandag 20 januari 2014 geen vingerafdrukken meer worden opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Het daarop gepubliceerde nieuwsbericht van de Rijksoverheid meldde deze datum  daarop als zou het om een vaststaand feit gaan.

De landelijke pers neemt deze datum over en prompt wordt Vrijbit weer vanuit allerlei delen van het land gefeliciteerd met het ‘feit’ dat het dan toch eindelijk gaat gebeuren over 10 dagen. Waarop we iedereen er weer op moeten wijzen dat de formele bekrachtiging van de wetswijziging nog steeds achterwege is gebleven, en we al wat langer wachten op de uitvoering van ministeriële voornemens. Al vanaf maart 2011 op precies te zijn.

Zodra er daadwerkelijk ID-kaarten aangevraagd kunnen worden, zullen wij dat op deze website laten weten.