Print deze pagina
woensdag, 11 december 2013 11:09

Rechtbank Amsterdam weigert Paspoort/ID-kaart rechtzaak te behandelen

Dhr. Jansen ging in beroep tegen de beslissing van de burgemeester om hem het verstrekken van een ID-kaart te weigeren zolang hij daarvoor geen vingerafdrukken afgeeft. En tegen het feit dat de gemeente ook zijn vingerafdrukken eiste om een bewijs te krijgen van het feit dat zijn aanvraag niet in behandeling was genomen op 14 mei 2012.

Na de omslachtige dubbele bezwaarprocedure die de overheid heeft gecreëerd om bezwaar te kunnen maken tegen de beslissing, werd de weigering formeel definitief en kon betrokkene hierover de rechtbank inschakelen via de beroepsprocedure.

Althans op papier, want inmiddels is gebleken dat de rechtbank na eerder de zaak 2x te hebben uitgesteld, de zitting die op 12 december zou plaatsvinden eenvoudigweg heeft geannuleerd.. zelfs zonder eiser daarvan in kennis te stellen

De landsadvocaat, die net als in alle andere Paspoortrechtszaken de burgemeesters in deze vertegenwoordigt, heeft eerst tot twee keer toe geprobeerd om te voorkomen dat deze zaak op zitting zou komen om reden dat de Raad van State de behandeling van alle vergelijkbare zaken in Hoger beroep ook voor opbepaalde tijd heeft opgeschort.

De advocaat van eiser protesteerde daar tegen aangezien op deze manier de rechtsgang zodanig gefrustreerd zou worden dat betrokkene een legaal juridische verweer tegen de, in zijn ogen onacceptabele eis van de overheid, zou worden onthouden. Iets wat er praktisch op neerkomt dat als zijn zaak al in eerste aanleg niet behandeld zou worden, hem de weg wordt afgesneden om zich in tweede instantie tot de hoogste bestuursrechter- de Raad van State- te wenden en in derde instantie (want pas daarna ontvankelijk) tot het EU Hof voor de Rechten van de Mens.

Nadat de advocaat aan de rechtbank kenbaar had gemaakt dat eiser erop staat dat de zaak behandeld zou worden, veranderde de vertragingstactiek van verweerder, en werd de zitting 2x uitgesteld omdat verweerder 'qua tijd' verhinderd was. Vervolgens werd de voorlopige datum van de behandeling op 12 december 2013 gesteld.

Omdat eiser vlak voor de zittingsdatum nog steeds geen tijdstip te horen had gekregen waarop zijn zaak behandeld zou worden, nam zijn advocaat hierover contact op, en kreeg te horen van de rechtbank dat de behandeling van de zaak zonder kennisgeving daarvan was afgelast en dat hij het wel te horen zou krijgen als er wel een zitting zou plaatsvinden.

NB Dit betreft de rechtbank die in eerdere zaken mensen in vergelijkbare zaken ook al meermalen voor niks liet komen waarna ze ter plekke te horen kregen dat ze voor niks resp. hun vakantie hadden afgebroken, vrije dag van werk hadden opgenomen omdat de zitting niet doorging en de rechtbank niet de moeite had genomen daar kennisgeving van te doen.

Voor toelichting op de 'zaak Jansen'zie https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-janssen.html