Print deze pagina
maandag, 16 september 2013 20:11

PERSBERICHT:DE SLAG OM DE PASPOORTWET- NIEUWE AFLEVERING

Op woensdag 18 september vergadert de Tweede Kamer over de voorstellen tot het wijziging van de Paspoortwet - 33440 (R 1990). Aanvang: 15:30 uur

De wetswijziging betreft:

  • De wijziging van de status van de Nederlandse ID-kaart met het oog op de toekomstige uitgifte van ‘vingerafdrukvrije- ID-kaarten’.
  • Handhaven van de (nog niet in werking getreden) inrichting van één centrale 7dgs/24 uurs on-line reisdocumentenadministratie voor justitieel gebruik.
  • Handhaven van wetgeving die géén regeling treft voor principieel bezwaarden tegen het gebruik van biometrie voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten,
  • Beperkte wijziging van de geldigheidsduur  van reisdocumenten en ID-kaarten naar 10 jaar,
  • Grondslag voor het in kosten brengen van verstrekking van de documenten.

Tijdelijke voorziening- biometrie weigeraars

Opnieuw  zullen de leden van de Tweede Kamer bij de minister aandringen op het treffen van een tijdelijke voorziening  voor principieel bezwaarden tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten. Dit keer gesteund door de oproep van de Nationale Ombudsman om snel een einde te maken aan de noodsituatie van betrokkenen, en hen niet te laten wachten op de wetswijziging of op uitkomst van de jarenlange juridische procedures waarin zij verwikkeld zijn geraakt.

Opnieuw zal de minister proberen om het treffen van een tijdelijke voorziening te weigeren. Met als reden dat de EU Verordening, die niet op de verstrekking van 1-jarige documenten van toepassing is,  daar geen ruimte voor zou laten.(lees…) En als excuus dat de Raad van State een negatief advies zou hebben uitgebracht, terwijl in dit advies volkomen voorbij is gegaan aan de reeds bestaande Europees-rechterlijke mogelijkheid tot het verstrekken van 1-jarige paspoorten en ID-kaarten, die niet aan de EU regelgeving hoeven te voldoen. (zie brief 9-9-2013 minister aan Ombudsman & uitleg Vrijbit misbruik adviesfunctie).

Principieel bezwaarden

De groep bezwaarden bestaat uit mensen die ofwel op grond van hun fundamentele recht op bescherming van hun privé leven, uit veiligheidsoverwegingen of op grond van beide overwegingen, het onacceptabel vinden dat de Staat der Nederlanden hun biometrische gegevens opeist voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten.

Vingerafdrukken voor aanvraag van paspoorten en ID-bewijzen nog steeds verplicht

In april 2011 werd duidelijk dat de vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten, bij 1 op 1 verificatie, in 25% van de gevallen niet overeen kwamen met die van de betrokken personen. Daarmee bleken ze dus allemaal volkomen onbruikbaar voor identificatie- of verificatiedoeleinden. Zo snel mogelijk met de registratie stoppen luidde het devies van toenmalig minister Donner toen. Nadien zegde zijn opvolgster Spies toe dat er uiterlijk op 1 oktober 2013 een ‘vingerafdrukvrije’ ID-kaart beschikbaar zou komen. Nu blijkt dat ook deze planning is losgelaten.  Inmiddels heeft minister Plasterk, die momenteel voor het Paspoortwetdossier verantwoordelijk is, aan Vrijbit en aan de Ombudsman schriftelijk laten weten dat hij de komende maanden niet van plan is om een oplossing te bieden voor mensen die al jaren in een noodsituatie verkeren.

Demonstratie ’belofte maakt schuld’

Vanaf 12 uur zal op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer gedemonstreerd worden voor het onmiddellijk verstekken van ‘vingerafdrukloze ID-kaarten’. Waarbij we uitdrukkelijk aantekenen dat met het uitgeven van vingerafdrukvrije ID-kaarten slechts soelaas wordt geboden voor een deel van de bezwaarden. Voor meer info lees…