vrijdag, 06 september 2013 16:50

Minister Plasterk biedt geen soelaas aan principiële weigeraars afstaan biometrische gegevens

In zijn reactie op de brief van de Nationale ombudsman voor de NOS geeft minister Plasterk vooralsnog geen blijk van enig begrip voor de noodsituatie waarin mensen zonder paspoort en identiteitsbewijs zich bevinden.

Zelfs de problemen voor ‘vingerafdrukweigeraars’ die over geen enkel identiteitsbewijs kunnen beschikken( wat maar een deel van de oplossing betreft) beschouwt hij als BINNENKORT opgelost, omdat het parlement de Paspoortwetswijziging over niet al te lange tijd zal gaan behandelen.

Daarbij zegt hij er niet bij dat het een wijziging betreft van een Rijkswet waarvan de procedure normaal al zo’n anderhalf jaar in beslag neemt; laat staan dat een snelle behandeling niet te verwachten valt gezien de weigering van de minister om in de voorgestelde wijziging rekening te houden met de in februari 2011 unaniem geuite wens van de Tweede Kamer om de passage aangaande de Centrale database te laten vervallen.(zie toelichting)