Print deze pagina
donderdag, 13 september 2012 17:45

Klacht Burgerrechtenvereniging Vrijbit bij Kiesraad ingediend over ID-plicht bij verkiezingen

Uit naam van de leden van Burgerrechten vereniging Vrijbit dienen we bij de Kiesraad een klacht in over de aanvullende identificatieplicht als voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen met verzoek tot aanpassing van de Kieswet.

De klacht betreft:

A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.

B- De identificatieplicht voor personen die een machtiging afgeven om anderen hun stem te laten uitbrengen

C- De procedure van schriftelijke stem machtiging

D- De uitzondering op de Kieswet slechts  met een ‘tot 5 jaar verlopen’ document aan de ID-plicht mag worden voldaan

Download brief...