donderdag, 29 maart 2012 13:42

Staat der Nederlanden bedot VN inzake Paspoortwet

Nederlands rapport aan VN ten behoeve van mensenrechtenexamen 31 mei 2012 in Genève, wekt ten onrechte indruk dat de regering momenteel bezig is met de uitvoering van een bijgesteld beleid om geen vingerafdrukken meer op te slaan in de ID-kaart en paspoortdatabanken van de overheid, zoals vorig jaar op 27-4-2011 was toegezegd door (toenmalig) minister Donner.

 

Het National report Universal Periodic Review , gedateerd 01-03-2012 werd pas op 20-3-2012 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/03/21/kamerbrief-over-rapportage-upr-aan-vn-mensenrechtenraad.html

5. Challenges and constraints Privacy

Blz 7: The right to privacy to protection of personal data are protected by article 10 of the Constitution. The Netherlands faces challenges in continuing to protect these rights in this era of increasing digitisation and computerisation. On the one hand, there are many ways of performing existing functions arising from the exercise of public authority more effectively and at lower cost. For instance, the use of a digital, single-window portal (‘DigID’) facilitates matters such as the online filing of tax returns and applications to municipal authorities for specific services. Digitisation also creates numerous opportunities for public administration and law enforcement, such as the use of fingerprints in passport registration (including law enforcement applications),ect……………………….

Blz 8:

The challenge will now be to ensure that all these measures are implemented. In addition, partly in response to concerns expressed in Parliament, certain policy measures that impact on privacy are currently being modified, as for example the discontinuation of the storage of fingerprint date on national ID cards and within the passport database. 

Ofwel het Koninkrijk der Nederlanden rapporteert aan de VN dat men momenteel bezig is met uitvoering geven aan een veranderd beleid inzake privacy aantastende maatregelen, en doet voorkomen dat de stopzetting van de opslag van vingerafdrukken daar een mooi voorbeeld van is.

Terwijl de enige feitelijke verandering sinds 27-4-2011 erin bestaat dat de termijn van opslag in de databases op papier juridisch is teruggebracht van 11 jaar naar termijn van uitgifte van het document.

De gegevens worden namelijk tot op de dag van vandaag opgeslagen van burgers die een paspoort of ID-kaart aanvragen. Zowel A. (de-centraal) in de chip van de documenten als B. in de overheidsdatabanken.

De opslag in de ID-kaart documenten wil de regering mee doorgaan totdat er een aparte ID-kaart wet zal worden ingevoerd, maar zelfs een wetsVOORSTEL hiertoe werd tot op heden niet gedaan.

De opslag in databanken is ook niet stopgezet, omdat men de vingerafdrukken daar technische niet uit zegt te kunnen verwijderen na uitgifte van de documenten. Dat er ook geen enkel zicht is op een termijn waarop de overheid in staat zal kunnen zijn om de directe vingerafdruk opslag uit de databanken te kunnen verwijderen- laat staan hoe de logbestanden, uitgewaaiende gegevensverwerking en de opslag via de fabrikant ooit verwijderd zullen kunnen worden- bleek uit antwoorden namens het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de bestuursrechter in Amsterdam op 25-1-2012.