dinsdag, 14 februari 2012 00:40

Van verwijdering van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie blijkt geen sprake

Update: 'Van verwijdering is geen sprake en ook geen zicht op' 22 februari 2012 Vrijbitbrief aan alle leden van de Tweede- en Eerste Kamer en aan alle gemeenteraadsleden in Nederland lees...

Update 5-3-2012 Ministerie schrijft in Nieuwsbrief naar alle gemeentes dat de 'tentatieve planning voor de verwijdering van vingerafdrukken nog steeds actueel is' Inhoudende dat er weliswaar (ondanks de toezeggingen) geen sprake is van verwijdering van vingerafdrukken uit de databases maar slechts van 'het niet raadpleegbaar maken' van de data. En dat de plánning (lees niet de reële verwachting) erop gerícht is ( lees niet ís maar gerícht is) dat de verwijdering van de data uit het 'aanvraag station ' voorjaar 2012 zal plaatsvinden.

Opmerkelijk nieuws tijdens de zitting van de bestuursrechtbank te Amsterdam op 25-1-2012

Tijdens de zitting van de beroepszaken van dhr. Jongenelen en mevr. Roest vs de burgemeester van Amsterdam, ontspon zich het volgende vraag en antwoordspel tussen de rechter en de landsadvocate Mr. Bitter en gemachtigde ambtenaar dhr. A.  van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat betreft de verwijdering van de tot de persoon terug te leiden vingerafdrukkendata in logbestanden en mogelijk uitgewaaierde dataopslag in andere databanken, beperkt het nieuws zich tot de mededeling dat 'de verwijdering van residusporen op de harde schrijven van de RAAS-en alsmede een andere back úp systematiek voor later is voorzien'.

 

Rechter: ’En dan zijn er van deze kant een aantal vragen. Er is een brief van de minister gekomen natuurlijk op 19 mei 2011 om de opslag te beperken tot de datum van uitreiking van het reisdocument. En nou heb ik daaruit opgemaakt dat de computerapparatuur daar nog op moet worden aangepast.’
Mr Bitter: ‘Dat is gebeurd. Dat is in alle gemeentes nu in werking’.

Rechter: ’Ook met betrekking tot de oude opgeslagen gegevens?’
Mr Bitter: ‘Nee, dat is het tweede deel. Het is eigenlijk gesplitst in twee delen. In twee fases. Over het algemeen is het nu zo dat als er een aanvraag wordt gedaan dat er dan vanaf de registratie van de uitgifte van het document de gegevens niet meer raadpleegbaar zijn op vingerafdrukken. Maar dat moet nog, daar onder zeg maar, definitief worden verwijderd.
En dat proces, die tweede fase, dat is nu gaande’.

Rechter: ’In deze zaken gaat het over nieuwe aanvragen. Dat is inmiddels geregeld?!
Mr Hemelaar: (namens eisers) ‘Ja de gegevens zijn niet meer raadpleegbaar, maar ze zijn nog niet verwijderd. Da’s een ander verhaal. Ze moeten nog wel worden verwijderd.


Rechter ( tegen Mr. Bitter): ’Ik begreep van u dat de nieuwe gegevens ook echt zijn verwijderd’.
Mr Bitter: ‘Nee, ze zijn niet meer raadpleegbaar. Maar ze zitten nog ERGENS in het systeem’.
Mr Hemelaar: ’Juist’.


Mr Bitter: ‘ En dat is technisch iets heel ingewikkelds’. Terwijl inmiddels (onverstaanbaar).. al gaande (onverstaanbaar) alleen zijn ze niet meer raadpleegbaar’.
Rechter: ’Wanneer is dat dan áf zeg maar? Dat niet alleen de nieuwe niet meer raadpleegbaar uh’.
Mr Bitter: ‘ Nergens meer, dat is.... uh’.

Ambtenaar A.:’ Nee daar durf ik geen datum aan te koppelen want dat moet allemaal uitgebreid worden getest. Men is nu allemaal tests aan het uitvoeren totdat men zeker weet dat de pogingen werken zoals ze moeten werken. Dat traject, wat de gevolgen zijn, moet worden geïmplementeerd. En ik weet dus niet wat we allemaal gaan tegenkomen met dat testen. Dus ik kan niet zeggen dat over een jaar dat is geregeld. Maar het is wel zo dat het met grote spoed wordt gedaan. Maar als ik zeg dat is over een jaar, dat kan ik niet zeggen, uh’.

Ter opfrissing:

Toezegging minister voorjaar 2011: de vingerafdruk opslag wordt stopgezet

De minister zegde de Tweede Kamer in april 2011 toe dat ’voor NU gestopt zou worden met de opslag van vingerafdrukken’. De reden was dat inmiddels vaststond dat minstens 20/25% van de gevallen de vingerafdrukken van de paspoort/ID-kaarthouders niet overeen blijken te komen met de opslag van vingerafdrukken in de documenten en in de reisdocumentenadministraties.

Ondanks deze foutmarges die de biometrische gegevens totaal waardeloos maken voor verificatie of identificatiedoeleinden, lichtte de minister gelijk toe dat hij met stoppen met de opslag bedoelde dat de opslag in de documenten vooralsnog gewoon doorging maar alleen de opslag in de reisdocumentatiedatabases zou worden stopgezet.

In juni 2011 werd de bewaartermijn voor reisdocumentengegevens teruggebracht van 11 jaar naar de termijn van uitgifte van de documenten.
Van nieuwe aangiften zouden de vingerafdrukken na uitgifte automatisch uit de reisdocumentatiedatabases worden verwijderd. De al eerder opgeslagen vingerafdrukken (van 5 miljoen burgers) zouden zo spoedig mogelijk ook verwijderd worden.

Na deze fase van verwijdering zouden ook de diepere sporen van de vingerafdrukopslag worden verwijderd (logbestanden, schaduwbestanden). Het onderzoek hoe dit te realiseren zou voor eind 2011 worden afgerond.

Op 22 september 2011 schrijft minister Donner aan de Tweede kamer dat de verwijdering van alle vingerafdrukken uiterlijk op 1 oktober 2012 een feit zal zijn. lees...
 
¾ jaar gebakkelei over ‘opslag is opslag’

Sindsdien huldigt de overheid het standpunt dat de ‘effetjes opslag’ gedurende het uitgifte proces hetzelfde is als geen opslag. Vrijbit publiceerde op 30 juni 2011 hierover het artikel Opslag is opslag, maar niet volgens de minister. Tijdens meerdere rechtzaken tegen de Paspoortwet die sindsdien op zitting werden behandeld, werd deze malle zienswijze ook op praktische gronden gehekeld. Onder andere omdat de gegevens tijdens dit uitgifte proces op grond van de (WIVD 2002) eenvoudigweg kunnen worden gekopieerd naar registers van veiligheids- en inlichtingendiensten en er geen enkele garantie gegeven kan worden dat ze via die weg of via hacking of via de fabrikant in handen zouden kunnen komen van derden. Zoals van andere mogendheden of criminele organisaties.

Wordt vervolgt: Hopelijk accepteert de politiek niet langer om op het verkeerde been te zijn gezet door de voormalig verantwoordelijke minister.  Maar ook in rechte blijven burgers zich verzetten.

Aanvulling: OP 22 februari schreef het bestuur van Vrijbit over deze kwestie een pittige brief aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer en aan alle gemeenteraadsleden in Nederland lees...