woensdag, 07 december 2011 15:59

onderzoek EU Commissie naar NL Paspoortwet

Op 8-11-2011 werd bij de EU commissaris van Justite (Reding) door de voorzitter van Vrijbit een klacht ingediend over de manier waarop de Nederlandse Staat doorgaat met het opslaan van mismatchende vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten.En doorgaat met het ontkennen dat de vingerafdrukken ook onder de huidige toepassing van de paspoortwet ter beschikking staan justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. lees...

Op 6-12-2012 ontvingen we bericht dat het verzoek tot het doen van onderzoek in behandeling is genomen.lees...

De commissaris werd gevraagd zich uit te spreken dat de Nederlandse regering met de opslag van evident ondeugdelijke biometrische gegevens indruist tegen de EU Verordening die de opname van vingerafdrukken verplicht stelt. Zodat de NL regering zich niet langer kan verschuilen achter de zognaamde EU verplichting tot opslag, nu buiten kijf staat dat in minstens 25% van de gevallen deze biometrische gegevens bij verificatie niet overeen blijken te komen met de persoon waar ze volgens het systeem toe behoren.

' Please make an end to this nonsense. More specific: will you please make a statement that storage of fingerprint data in documents that do not correspond to the fingerprints of the person related to that document is NOT ordered by Regulation (EC) No 2252/2004 and subsequently 444/2009, NOT improving the safe guarding of the Schengen area, NOT according the rules of data protection of sensitive personal data. That in fact storage of mismatching data activates insecurity for the individuals involved (not to be identified as themselves or regarded as somebody else) and the EU community in general. And please take care that this way of, unnecessary, non-proportionally, no social pressing-need serving, irresponsible data storage comes to an end'.

Ook werd een nadere klacht ingediend over het feit dat de NL regering doorgaat met op een 'sneaky' manier de schijn op te houden dat vingerafdrukken onder de huidige toepassing van de paspoortwet niet ter beschikking zouden staan voor justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. Met daaraan gekoppeld verzoek om duidelijk te maken dat de NL regering wel degelijk geregeld heeft dat de biometrische data, die voor de afgifte van reisdocumenten worden verzameld, voor justitieel gebruik inzetbaar zijn en weigert daarover transparant te zijn.

Use of the data for juridical purposes is in a sneaky way systematically denied by the authorities. Primarily by not answering questions on the use at this very moment, but always giving the explanation how it will be organized in the future (when the not yet operational part of the Passport law will be developed). Secondly (if denial doesn’t stand) by a hide and seek of the words ‘asking for data’ by police and justice is not allowed, and denying that applying for them (allowed) to make inquiries for identification of suspects is also a way of juridical use.

... ook: make sure that the investigation you ordered will make clear that our government organizes the juridical use of biometric data collected for the purpose of travel documents and refuges to be transparent about that use.

Of de Commissie besluit om een officieel 'infrigement proceeding' op te starten zullen we op een later tijdstip over geïnformeerd worden. Hoe danook is de klacht officieel geregistreerd en zal deze ongetwijfeld meegenomen worden in het verslag wat de EU Commissie uiterlijk op 26 juni aan de Raad en het EU Parlement dient voor te leggen.

Tekst EU Verordening Verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 ▼M1, Artikel 5 bis
Uiterlijk op 26 juni 2012 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat gebaseerd is op een grootschalig en diepgaand onderzoek, verricht door een onafhankelijke instantie en gecontroleerd door de Commissie, naar de betrouwbaarheid en de technische haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen, van het gebruik van vingerafdrukken van kinderen onder twaalf jaar voor identificatie en verificatie, met een vergelijking van het percentage onterechte weigeringen in elke lidstaat en, op grond van de resultaten van die studie, een analyse van de behoefte aan gemeenschappelijke voorschriften voor het vergelijkingsproces. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze verordening.

Wordt vervolgt

Wie nog niet helemaal doorheeft hoe de biometrische identificatiemethoden deel uitmaken van de opbouw van een een alomvattende infrastructuur van persoonscontrole, raden we aan eens te kijken naar de Franse documentaire Total Control  http://vimeo.com/31421367 ( Nederlandse ondertiteling)