dinsdag, 16 februari 2010 02:58

Tweede rechtzaak tegen Paspoortwet een feit

Persbericht: Utrecht - 15-02-2010

Vandaag heeft de 24-jarige student Aaron Boudewijn beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om hem geen geldig paspoort te verstrekken wegens zijn weigering om vingerafdrukken en een gelaatsscan te laten opslaan in een digitaal overheidsregister.

Omdat de burgemeester, van Utrecht in dit geval, verantwoordelijk is voor de beslissing om geen aanvraag voor een paspoort/ID-kaart in behandeling te nemen indien mensen weigeren hun vingerafdrukken te laten inscannen, dient de beroepsprocedure bij de rechtbank te Utrecht.

De vereniging Vrijbit heeft al in augustus 2009 een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om de huidige Paspoortwet buiten werking te stellen. Deze zaak loopt nog, maar sinds 21 september, de dag van de intrede van de nieuwe Paspoortwet, kunnen er ook nationale rechtszaken hierover gevoerd worden.

Vandaag is de aftrap voor de bestuursrechtelijke beroepsprocedure. De voorbereidingen van de civielrechtelijke rechtsgang, die namens Stichting Privacy First zal worden gevoerd tegen de Staat, zijn in volle gang.

Waar het allemaal om draait is dat de nieuwe Paspoortwet burgers verplicht om hun vingerafdrukken en gelaatsscan af te staan voor registratie in een digitaal overheidsregister.

Een register dat behalve voor de reisdocumentenadministratie ook ter beschikking staat voor justitiële doeleinden en gebruik door veiligheids en inlichtingendiensten.

De verordening van het Europees Parlement en de Raad verplicht Nederland om vingerafdrukken van iedere burger vanaf 12 jaar, in de reisdocumenten op te nemen. En heeft uitdrukkelijk de intentie dat hiermee de echtheid van de documenten beter kan worden vastgesteld (authenticiteit) en bij het tonen een betrouwbaarder verband kan worden gelegd tussen de houder en zijn reisdocument.

De Nederlandse regering heeft de verordening aangegrepen om die verplichting in te zetten voor een nationale top op de Europese regelgeving op een wijze die strijdig is met de fundamentele grondrechten zoals deze zijn opgenomen in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De regering heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een onrechtmatige overheidsdaad en brengt de burgers actief in gevaar omdat de databanken met hun gegevens niet afdoende beveiligd kunnen worden.

Ook heeft de Nederlandse regering het nagenoeg onmogelijk gemaakt voor mensen om bezwaar te maken tegen de vingerafdrukopname omdat het leven zonder geldig identiteitsbewijs in wezen onmogelijk is en niet is voorzien in een alternatief voor bezwaarden.