zaterdag, 22 augustus 2009 23:12

Overheid schiet tekort!

De overheid schiet ernstig te kort inzake de besluitvorming over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister. Ook de voorlichting aan de burger over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister schiet ernstig te kort.

Democratische controle onvoldoende
Van werkelijke democratische besluitvorming is nauwelijks sprake geweest. Een besluit kan formeel wel democratisch genomen zijn met een kamermeerderheid, maar als bij voorbaat al vaststaat wat men gaat stemmen ondanks de kwaliteit van voor- en tegenargumenten, omdat de stemming afhangt van coalitiemonisme en handjeklap (jij dit ik dat enz.) en de Kamer niet naar behoren zijn controlerende taak uitoefent en internationale rechtsverdragen worden omzeild, dan gaat er iets mis.


Voorlichting
Bij de invoering van de biometrisch gechipte paspoorten/IDkaarten, weigerde de overheid om voorlichtingsbrochures uit te geven over opname van RFID-chip en biometrische gezichtsopname per 26-8-2006. Dit zou de verantwoordelijkheid van de gemeentes zijn waar de documenten moeten worden aangevraagd. De gemeenten vonden het niet hun taak om adequate voorlichting te geven omdat ze de nieuwe paspoort/ID voorschriften een Rijksaangelegenheid vonden.

De burger werd hoofdzakelijk duidelijk gemaakt dat men voortaan niet meer op de pasfoto zou mogen lachen, recht vooruit diende te kijken en dat de oren zichtbaar moesten zijn.

Gevolg anno 2009 weet het gros van de mensen niet dat de paspoorten/IDkaarten vanaf die dag werden voorzien van chip en biometrische kenmerken. Duizenden mensen lopen daardoor nu rond met identificatiedocumenten die op afstand uitleesbaar zijn, zonder dat zij hier weet van hebben, laat staan dat zij op de hoogte zijn van het gevaar wat zij hierdoor lopen omdat zowel de RFIDchip als de versleuteling van de gegevens die erin zijn opgeslagen al meermalen gehackt zijn.


Op 26 november 2007 werd het sociaal-fiscale nummer omgezet in het Burger Service Nummer.
Daarmee geven paspoorten/ID kaarten vanaf die dag niet enkel toegang tot de sociaal-fiscale gegevens, maar tot alle gegevens waarover de overheid van een burger beschikt. Dit terwijl de staatssecretaris op 26-6-07 de Eerste Kamer schrijft dat ‘de regering het volledig eens is met de stelling dat ongebreideld koppelen van persoonsgegevens voorkomen moet worden’.1


En dan in 2009 de vingerafdrukken van iedere burger vanaf 12jaar.
Die niet uitsluitend, zoals de Europese verordening voorschrijft, worden opgenomen in het document, maar waarvan de gegevens inclusief 2 extra vingerafdrukken bij de invoering ervan op 21 september tevens worden opgeslagen in één centraal overheidsregister. Deze databank zal bovendien als 24uurs on-line databank worden ingericht waar inlichtingen/veiligheidsdiensten rechtstreeks gebruik van kunnen maken en die via aanvraag van een officier van justitie ook ter beschikking komt voor justitiële doeleinden. Op Postbus51 vindt de gewone burger daar geen informatie over.2


Onderschrijft u deze stellingen stuur dan een brief naar de leden van de Tweede Kamer met het verzoek om de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie hierover om opheldering te vragen.

U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief.

Adressering: Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018, 2500EA Den Haag

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


1 Bijleveld-Schouten in nota ‘De inrichting van een overheidsbreed persoonsnummerbeheer is van belang om invulling te geven aan de wens naar betere mogelijkheden voor gegevenskoppeling ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing. Daarbij wordt gedacht aan een verruiming van de wettelijke mogelijkheden binnen de geldende Europese privacy richtlijnen.’
Merk daarbij op dat onder meer de Raad van State en het CBP bij hun adviezen over het BSN hebben gesteld dat de overheid de grenzen van de geldende Europese richtlijnen overschrijden.

2 Behoudens de hint voor ingewijden dat de wet wijziging reisdocumentenadministratie regelt waar de gegevens voor gebruikt mogen gaan worden. Info Gebruik vingerafdrukken postbus 51 dd 17-8-09