maandag, 22 juni 2009 23:10

Instemming Senaat met wetswijziging Paspoortwet 31324

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,    [pdf] Op 9 juni 2009 heeft u als Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde paspoortwet. Ondanks de zinnige bijdragen van Groenlinks, SP en D66 in het debat, is daarmee de grootste privacynachtmerrie in Nederland op papier een feit. Het wachten is alleen nog op de feestelijke aankondiging in het Staatsblad en het eerste glas champagne dat na de uitreiking van het eerste paspoort met vingerafdrukken zal worden geheven. Ik zelf had geen enkel vertrouwen in de afloop van het debat. Dat ik nu toch de moeite neem mij tot de Kamer te richten, komt voort uit solidariteit met diegenen die tot op het laatste moment alle moeite hebben gedaan om deze privacyramp tegen te houden, in het bijzonder de vereniging Vrijbit die ik op de achtergrond heb gesteund.


Op de omkeerredeneringen van het CDA en VVD in het debat, die deze gelegenheidswetgeving ruim baan hebben gegeven zal ik niet ingaan. Schokkend is echter de opmerking van Mijnheer de Vries, PvdA, dat alle Nederlanders blij zullen zijn met dit besluit. Hoe blij zullen al die vrijheidslievende Nederlanders zijn die u het maatschappelijk bestaan onmogelijk maakt?

Hoeveel mensen in de achterban van de Christen Unie staan nu vertwijfeld voor de keuze tussen loyaliteit aan de overheid of burgerlijke ongehoorzaamheid? Hoeveel mensen in de achterban van de PvdA die het maatschappelijk belang van privacy nog inzien, voelen zich nu verraden? Hoeveel mensen kunnen nog vertrouwen stellen in de politiek als met een spitsvondige schijnlegitimiteit en subjectieve belangenafweging het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens ter zijde wordt geschoven en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en jurisprudentie van het Europese Hof tot een karikatuur worden gemaakt?


De "uitkomst" van de Kamerdebatten over wat in regeringskringen de "herinrichting van de reisdocumentenadministratie" wordt genoemd om de "dienstverlening aan de burger te verbeteren", laat zien dat de democratie in verval is.

Die uitkomst is een database voor opsporingsdoeleinden met de vingerafdrukken van alle Nederlanders, af te nemen op het moment dat burgers een nieuw paspoort aanvragen. Dit werd al in 2001 door CDA Tweede Kamerlid Joop Wijn voorgesteld. De procedurele drempels voor het gebruik ervan, doen aan dit werkelijke feit niets af. Het is dan ook tekenend dat u als Eerste Kamer helaas de moed niet heeft kunnen opbrengen om dit zeer ingrijpende wetsvoorstel in stemming te brengen. Voor mij en alle andere die zich principieel bezwaard weten tegen de vastlegging en opslag van lichaamskenmerken, rest niets anders dan onze hoop te richten op toekomstige gerechtelijke stappen, die onvermijdelijk het gevolg zullen zijn van dit besluit.


Met vriendelijke groet,


Johan van Someren