Print deze pagina
woensdag, 22 november 2017 05:40

Vingerafdrukken weg uit paspoort: Wachten op uitspraak EHRM of wil de nieuwe Paspoort Piet in de Tweede Kamer opstaan?

Nog steeds zijn er in Nederland een groot aantal mensen dat weigert om vingerafdrukken af te staan voor het aanvragen van een paspoort. Principiële weigeraars die menen dat de overheid niet het recht heeft om zich de biometrische gegevens van haar burgers toe te eigenen en (nu of in de toekomst) hierdoor niet in gevaar wensen te worden gebracht. Sinds 21-9-2009 staat op het weigeren van de vingerafdrukregistratie als straf dat men zich niet buiten het Schengengebied mag begeven. Een vorm van vrijheidsberoving dus, die tot dat de vingerafdruk-vrije ID-kaart weer werd ingevoerd ook gold voor reizen binnen Europa en het risico om ook las men zich niet schuldig maakte aan een strafbaar feit in Nederland gearresteerd te kunnen worden wegens het niet kunnen voldoen aan de in 2005 ingevoerde Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WU-ID).

Na jaren procederen binnen Nederland zijn 6 van deze principiële tegenstanders van de biometrische paspoorten en ID-kaarten naar het EU Hof voor de Rechten van de Mens gestapt om de Paspoortwet aan te vechten. Het gaat om de zaken van dhr. Eversteijn( paspoort), dhr .Kooistra ( ID-kaart ) mevr.L.v. Luijck (paspoort) mevr. Roest-(paspoort) dhr.Willems (paspoort) & mevr. Wijnberg (ID-kaart).

Daar zal dit hoogste mensenrechtenhof kunnen besluiten om de hele biometrische identificatiemethode uit Paspoortwetgeving, inclusief de latente clausule voor het opzetten van een biometrische databank voor justitieel gebruik, buiten werking te laten treden.

Uit onderzoek van de NOS bleek recent dat de vingerafdrukken al 8 jaar nergens gecontroleerd worden. Behalve op een zinloze doodenkele keer aan een gemeentebalie na, als men daar de opdracht van het ministerie negeert om de vingerafdrukken toch vooral niet te checken.

Deze opdracht werd nog voor de invoering van de vingerafdrukplicht in september 2009 aan de gemeentes gegeven door de toenmalig verantwoordelijke staatssecretaris mevr. Bijleveld ( inmiddels terug in het kabinet als minister van Defensie) omdat zij al wist dat bij verificatie bleek dat in 20% van de gevallen de vingerafdrukken in het document niet overeenkwamen met die van de mensen die ze hadden afgegeven. ( een percentage waarvan de latere minister van BZK Donner de Kamer meldde dat het om 30% ging). Niet controleren zou voorkomen dat standaard verificatie in alle gemeentes geleid zou hebben tot grote ophef en schadeclaims wanneer mensen bijvoorbeeld vlak voor hun vakantie zo’n fout paspoort niet mee konden krijgen en dus niet op reis konden gaan.

Daarmee staat vast dat het de Staat ontzettend veel totaal verspild Belastinggeld heeft gekost.

Daarmee staat vast dat burgers, enkel om de schijn op te houden dat de vingerafdrukken de Staatsveiligheid zouden dienen, van hun vrijheid heeft beroofd. Zodat zij niet als wereldburger de vrijheid hebben om verre reizen te maken, of buiten het Schengengebied familiebezoeken te kunnen afleggen, te kunnen werken, studeren of te emigreren. Iets wat zelfs mensen hun bedrijf heeft gekost!

Daarmee staat vast dat de enige die tot nu toe profijt heeft gehad van deze zoveelste paspoortaffaire de firma Morpho is. Het bedrijf wat als fabrikant van de paspoort/IDkaart documenten en als verantwoordelijk bedrijf voor het hele aanvraag-en uitgifte proces daarvan, voor 11 jaar carte blanche heeft gekregen van de Nederlandse overheid om onderzoek te doen met de ‘reisdocumenten gegevens’. Daarmee heeft de Nederlandse overheid de biometrische data van de bevolking indirect ook in handen gegeven van het internationale defensie- securitybedrijf de Sagem Group, waar Morpho deel van uitmaakt. Een wereldwijd opererend particulier bedrijf wat niet alleen een monopoliepositie inneemt in de ontwikkeling van biometrische identificatietechnieken wereldwijd, maar ook investeert in de ontwikkeling van killer-drones. zie…Een partij dus die geld verdient aan de ontwikkeling van autonome wapensystemen waar de Nederlandse regering in tegenstelling tot andere VN leden geen tegenstander van is.zie…

De belangen om door te gaan met vingerafdrukken zijn groot. Toch lijkt de tijd rijp voor de Tweede Kamer om het kabinet te dwingen tot afschaffen van de vingerafdrukplicht voor het aanvragen van een paspoort. Waarbij opgemerkt moet worden dat men zich niet gebonden hoeft te voelen aan de EU wetgeving in deze omdat die enkel de vingerafdrukregistratie voorschrijft als het gaat om correcte data, data die voldoen aan voldoende veiligheidseisen en data die met respect voor de mensenrechten verkregen kunnen worden. Bovendien geldt de EU wetgeving al helemaal niet voor 1 jarige paspoorten die, zonder enige wetsaanpassing of dispensatie, zonder vingerafdrukken kunnen worden afgegeven.

Het wachten is dus op uitspraken van het EHRM of van een nieuwe Paspoorten Piet die, net als in de eerdere paspoortaffaire, als Tweede Kamerlid actie onderneemt tegen ondeugdelijke en schadelijke Paspoortwetgeving.

 

 

Zes Paspoort/ID-kaart zaken naar EHRM

http://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/1048-uitspraak-raad-van-state-over-bezwaren-tegen-biometrische-gechipte-paspoorten-en-id-kaarten-deels-positief.html

 

 

paspoortaffaire https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_naar_de_Paspoortaffaire

 

Paspoortenpiet https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_naar_de_Paspoortaffaire

Gebruik persoonsgegevens paspoorten en ID-kaarten fabrikant afhankelijk https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/1038-morpho-en-co.html

2013 Ombudsman https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/945-nationale-ombudsman-dringt-bij-minister-aan-op-treffen-van-een-voorziening-voor-principiele-weigeraars-afstaan-biometrische-gegevens.html