woensdag, 25 mei 2016 18:46

Uitspraak Raad van State over bezwaren tegen biometrische gechipte paspoorten en ID-kaarten deels positief

Update: Na afronding van alle nationale rechtsmiddelen zijn 6 principiële tegenstanders van de biometrische paspoorten en ID-kaarten naar het EU Hof voor de Rechten van de Mens gestapt om de Paspoortwet aan te vechten. Het gaat om de zaken van dhr. Eversteijn( paspoort), dhr .Kooistra ( ID-kaart ) mevr.L.v. Luijck (paspoort) mevr. Roest-(paspoort) dhr.Willems (paspoort) mevr. Wijnberg (ID-kaart)

Na afronding van alle nationale rechtsmiddelen zijn 6 principiële tegenstanders van de biometrische paspoorten en ID-kaarten naar het EU Hof voor de Rechten van de Mens gestapt om de Paspoortwet aan te vechten. Het gaat om de zaken van dhr. Eversteijn( paspoort), dhr .Kooistra ( ID-kaart ) mevr.L.v. Luijck (paspoort) mevr. Roest-(paspoort) dhr.Willems (paspoort) mevr. Wijnberg (ID-kaart)

Vanmorgen om 10.15 uur werd eindelijk het laatste nationale oordeel geveld in de 7 ‘Paspoortwetzaken’ in hoger beroep.

Het betreft de 7 zaken die op 26 november en 3 december 2015, na jarenlang uitputtende juridische procedures, op zitting behandeld werden. Zijnde de zaken van:

mevr. Roest-(paspoort)  zaaknummer 201205423/3/A3 Uitspraak

dhr..Jongenelen (ID-kaart) zaaknummer 201205593/1/A3 Uitspraak

mevr. Wijnberg (ID-kaart) zaaknummer 201210953/A3 Uitspraak

dhr. Eversteijn( paspoort) zaaknummer 201207583/1/A3 Uitspraak

mevr.L.v. Luijck (paspoort) zaaknummer 201105172/2/A3 Uitspraak

dhr .Kooistra ( ID-kaart ) zaaknummer 201110242/3/A3 Uitspraak

dhr.Willems (paspoort) zaaknummer 201110934/3/A3 Uitspraak

 

Toelichting:

De juridische procedures zijn in gang gezet naar aanleiding van de wijziging van de Paspoortwet in 2009 die de afgifte van vingerafdrukken verplicht stelde. De bezwaren gaan echter niet alleen over de vingerafdrukken, maar ook over de in de documenten verwerkte digitale gezichtsopname en het gebruik van de op afstand uitleesbare RFID chip. 

Na jaren uitputtende juridische procedures spreekt de hoogste bestuursrechter zich, voor geen misverstand vatbaar uit, over het feit dat alle burgemeesters van Nederland zich direct dienen te houden aan de fundamentele wetgeving inzake mensenrechten. OOK als dat betekent dat ze nationale wetgeving van lagere orde- zoals de Paspoortwet -niet kunnen uitvoeren zoals die luidt’.

Alle burgemeesters hadden aan Vrijbit desgevraagd schriftelijk laten weten dat ze niet de plicht zouden hebben om bezwaren tegen hun besluit, tot het niet afgeven van een paspoort of ID-kaart, zelfoordelend dienen te toetsen aan het EVRM als burgers weigeren hun biometrische gegevens af te staan en zich daarop beroepen.

Met als gevolg dat men van alle burgers die weigerden hun vingerafdrukken af te geven voor een paspoort of ID-kaart vanaf 21-9-2009 de aanvraag voor zo’n document weigerde in behandeling te nemen.

Hoewel alle eisers een groot deel van de bezwaren delen zijn de zaken niet identiek omdat alle betrokkenen daarbij andere accenten leggen op de factoren die de Paspoortwetgeving voor hen onacceptabel maakt. Vandaar dat pas na secure bestudering van alle uitspraken duidelijk is wat de uitspraken van de Raad van State exact betekenen.

Maar op voorhand is in elk geval wel duidelijk dat het oordeel luidt dat in alle zaken terecht hoger beroep is aangetekend tegen het besluit van de burgemeester en de oordelen van de rechtbanken in eerste aanleg. Ook is evident dat nu een eind is gekomen aan de nationale rechtsgang voor betrokkenen eindelijk de weg open ligt om zich rechtstreeks te wenden tot het EU Hof voor de Rechten van de Mens.

Daar zal dan eindelijk de fundamentele bindende uitspraak kunnen worden gevraagd over het feit dat de overheid zich meent te kunnen veroorloven om van iedere burger, de automatisch te detecteren lichaamskenmerken op te eisen en deze te verwerken in opslagmedia en communicatiesystemen die het veiligheidsrisico van de burger excessief vergroten.

De strijd om de Paspoortwet is dus zeker nog niet voorbij. Maar net als de eerdere afgedwongen aanpassingen van de Paspoortwet ten aanzien van de vingerafdrukken is de uitspraak in elk geval al wel te kenschetsen als een zoveelste deelsucces voor een aantal volhardende burgers. En voor de duizenden anderen die evenzeer bezwaar hebben tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten maar niet in de gelegenheid zijn om het in rechte tegen de machtige overheid op te nemen.

Eerder successen werden geboekt met de afschaffing van de bewaartermijn van de vingerafdrukken van 11 jaar naar termijn van uitgifte van het document. Met de afschaffing van de vingerafdrukverplichting voor ID-kaarten per 21-1-2014. Met het niet in werking treden van de 24/7uurs Supercentrale paspoort-ID-kaartdatabank voor online identificatie door politie-en justitiediensten van burgers die van geen enkel strafbaar feit verdacht worden.

 

De strijd gaat ongetwijfeld door

Het blijft daarom van belang dat de mensen die de procedures voeren gesteund blijven worden.

Zoals dat nu gebeurd door particulieren die hun waardering uitspreken, advies verstrekken en deels ook financieel bijspringen. Of lid worden van Burgerrechtenvereniging Vrijbit die alle rechtszaken actief steunt en helpt coördineren.

De pers zou het sieren als men eindelijk eens definitief zou willen ophouden met het in stand houden van de mythe dat aantasten van ieders recht om onbespied door het leven te gaan noodzakelijkerwijs zou moeten wijken voor een totalitaire surveillance maatschappij, waarin alle burgers- ook zij die absoluut van geen enkele wetsovertreding verdacht worden, permanent geobserveerd en gevolgd kunnen worden als preventieve risico objecten.

De politiek dient zich de kritiek aan te trekken inzake het invoeren van onrechtmatige, ondeugdelijke, en disproportionele wetgeving. Met betrekking tot de Paspoortaffaire door te eisen van de regering dat de clausule uit de Paspoortwet die voorziet in de opzet van een centrale 24/7 online database, formeel wordt geschrapt. Van de regering te eisen dat niet de individuele burgers, maar de Staat der Nederlanden zelf actief gaat bewerkstelligen dat de EU verordening tot gebruik van biometrie in paspoorten wordt gewijzigd. En door met betrekking tot de Nederlandse identiteitskaart te eisen dat deze niet langer onder de Paspoortwet kan worden ondergeschoven waar de niet van toepassing zijnde EU wetgeving de grondslag van vormt. Hetgeen betekent dat er aan de hand van een breed maatschappelijk debat met ter zake kundigen en via een democratisch proces besloten gaat worden dat er voor alle burgers of tenminste voor gewetensbezwaarden een alternatief gecreëerd moet worden voor de uitgifte van identiteitsbewijzen waarin de persoonsgegevens niet verwerkt worden in een op afstand uitleesbare chip en de pasfoto uitsluitend verwerkt wordt voor het verwerken voor een ’met het oog fysiek waarneembare gezichtsopname’ op het document.

 

Voor nadere achtergrond informatie:

zie: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet.html

Contact

Om in contact te komen met de ‘weigeraars’ en betrokken advocaten kunnen verzoeken ingediend worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.