maandag, 14 september 2009 03:30

Bezwaarschrift OV pasfoto verwijder procedure en chipcontrole

download PDF


(aankruisen wat van toepassing is, handtekening verplicht)


Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………….

Klantnr: (evt).……………………………………………………………………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………..Aan de directie van: Connexxion,  GVB,  HTM,  NS,  RET,  Translink
(doorstrepen wat niet van toepassing is)


Geachte leden van het bestuur,

Ik heb grote bezwaren tegen de opslag van mijn gezichtsopname behoudens de verwerking op mijn persoonlijke abonnementkaart. Ik heb geen toestemming verleend/ verleen geen toestemming aan de opslag van mijn pasfoto en digitale opslag daarvan in uw administratie.

  • Bij deze verzoek ik u om mijn pasfoto en digitale opslag daarvan uit uw administratie te verwijderen en beroep mij daarbij op de uitspraak van de Geschillencommissie OV 12-6-2009
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen mijn pasfoto en digitale opslag daarvan zijn verwijderd uit uw databestand.
  • Ik heb grote bezwaren tegen het uithanden geven en/of laten uitlezen van mijn abonnementkaart door uw personeel.
  • Ik verleen geen toestemming om mijn reisgedrag door u te laten vastleggen/ ik verleen geen toestemming om mijn abonnementkaart tussen het inchecken en uitchecken bij de OV-chip tolpoorten te laten uitlezen.
  • Ik verzoek u mij een abonnementkaart te verstrekken waarbij de geldigheidsdatum correct is vermeld zodat controlerend personeel, zonder RFID-chip uitleesapparatuur de geldigheid kan verifiëren. Ik beroep mij wat betreft de bescherming van mijn persoonlijke vrijheid op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Wat betreft het vermelden van juiste geldigheidsdatum beroep ik mij op de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen een schriftelijke reactie te geven op mijn verzoek om een abonnementkaart met vermelding van correcte geldigheidsduur.
Handtekening:Trans Link Systems B.V.: Stationsplein 151 – 157, 3818 LE  Amersfoort
Connexxion :Postbus 224, 1200 AE Hilversum
GVB Klantenservice: Postbus 2131,1000 CC Amsterdam
HTM Personenvervoer NV: Postbus 28503, 2502 KM  Den Haag
RET: Antwoordnummer 50525, 3050 WB Rotterdam
NS: p/a Klantenservice, Postbus 2372,3500 GJ Utrecht


Deze voorbeeldbrief is een initiatief van de vereniging Vrijbit, Kruisweg 32,3513CT Utrecht  www.vrijbit.nl