Protest verklaring inzake Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 . Bij deze verklaar ik dat ik niet bereid en/of in staat ben om als voorwaarde voor deelname aan de verkiezing een geldig identiteitsbewijs te tonen. Ik protesteer tegen het feit dat ik als stemgerechtigd Nederlands staatsburger, in het bezit van een geldige stempas ( voorzien van mijn naam, adres, geboortedatum, uniek kiesnummer en technische echtheidskenmerken) word uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Ik acht verkiezingsuitslagen ongeldig als stemgerechtigden belemmerd worden om aan de verkiezing deel te nemen. Bij deze verklaar ik dat ik onder protest deelneem aan de verkiezingen: Ik protesteer principieel tegen het feit dat stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers, in het bezit van een geldige stempas ( voorzien van mijn naam, adres, geboortedatum, uniek kiesnummer en technische echtheidskenmerken) worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Ik protesteer uit solidariteit met kiesgerechtigden die hun stemrecht via de identificatieplicht wordt ontnomen. Ik acht verkiezingsuitslagen ongeldig als stemgerechtigden belemmerd worden om aan de verkiezing deel te nemen. Ik sta erop dat mijn verklaring wordt opgenomen in het verslag van bevindingen van dit stemlokaal. Naam …………………………………………………………………………………………... Kiesnummer…………………………………………………………………………………… Handtekening…………………………………………………………………………………………………… Naam of naam + adres of kiesnummer naar eigen inzicht invullen, handtekening verplicht Ontvangstbewijs: Als voorzitter van het kieslokaal bevestig ik dat Dhr/mevr……………………………………………………………………………………………………….. formeel protest heeft ingediend o Tegen het feit dat u zonder het tonen van een geldig identiteitsbewijs niet bent toegelaten tot meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. o Tegen het feit dat andere stemgerechtigde kiezers worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen Gemeente ………………………………………………………………………………………. Kieslokaal naam/nummer………………………………………………………………………. Datum: 3-3-2010 handtekening voorzitter stembureau