Toon items op tag: vrijbit

woensdag, 23 november 2011 03:59

Weer vertraging in rechtszaak tegen de Paspoortwet

Op 7 december zou de rechtbank te Amsterdam het vonnis bekend maken in de beroepszaak van  Dhr..Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam. Jongenelen tekende beroep aan tegen de beslissing van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken omdat hij daarvoor geen vingerafdrukken afstaat.Vandaag kwam het bericht binnen dat ook deze rechtsgang opnieuw wordt vertraagd.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
zondag, 21 september 2008 22:55

Welkom bij VRIJBIT

Wat is Vrijbit?

 
De vereniging Vrijbit stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.
Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en en bestaat louter uit vrijwilligers. Vrijbit steunt mensen die zich tegen de afbraak van privacy verweren en actie ondernemen om de controledrift een halt toe te roepen. Elke eerste zondag van de maand vanaf 14:00 uur organiseren we daarom in Utrecht werkvergaderingen voor leden en belangstellenden. Verder organiseert Vrijbit film en debat avonden, verzamelt nieuws en informatie en houdt lezingen. Vrijbit voert actie en staat initiatieven van derden bij met raad en daad.

Hoe is Vrijbit ontstaan?

kidprintVrijbit is ontstaan uit de oproep tot een volksopstand als protest tegen de plannen van de regering om de vingerafdrukken van iedere burger vanaf zes jaar te registreren en op te slaan in één centrale database.

Op 24 juni 2008 werd de vereniging Vrijbit opgericht met de gedachte het niet bij een eenmalig protest te laten. Sindsdien groeit het ledental gestaag en neemt de bewustwording van de burger inzake privacyverloedering in ras tempo toe.

Waarom is Vrijbit nodig?

De privacy van de burgers in Nederland en daarbuiten is de laatste jaren ernstig aangetast. Er worden continu nieuwe wetten ingevoerd die de rechtspositie van alle burgers ernstig verzwakken. Er worden steeds meer persoonlijke gegevens geregistreerd en opgeslagen in databases. Wat er met die gegevens gebeurt onttrekt zich volledig aan het zicht van de burgers om wie het gaat.

privacy1toetsIn de huidige en toekomstige maatschappij, is een dag zonder computers niet meer voor te stellen. De inzet van geautomatiseerde systemen ten behoeve van dataverwerking en datatransport bieden vele mogelijkheden, maar ook grote gevaren voor het individu en de samenleving. De inzet van informatie en communicatie technologie verandert de verhouding tussen mens en machine en mensen onderling. Daarbij ontstaat een spanning tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is. Door toenemende overheidscontrole, en registratie van gegevens, inclusief meetbare lichaamskenmerken, vingerafdrukken en DNA profielen is de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk is in een gezonde samenleving ernstig verstoord.

Waarom lid worden van Vrijbit?

vrijbit protest

Zoals de industriële revolutie heeft geleid tot het ontstaan van de milieubeweging en de vakbeweging, zo vraagt de huidige informatie en dataverwerkende samenleving om een beweging ter bescherming van het recht op vrije communicatie, toegang tot informatie en recht op privacy. Of het nu gaat om het volhangen van de publieke ruimte met camera's, identificatieplicht, preventief fouilleren, gegevens registreren en uitwisselen, er dient een afweging te worden gemaakt tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is, waarbij het doelbindings principe en het proportionaliteits beginsel weer recht wordt gedaan.

We vragen mensen die onze doelstelling onderschrijven om lid te worden van Vrijbit. Dat kan online, via de vrijbit kraam, of gewoon per post. Wie geen geregistreerd lid wil of kan worden, vragen we een financiële bijdrage te overwegen.Want ook al wordt al het werk zonder onkostenvergoeding en door vrijwilligers gedaan, er is simpelweg geld nodig om de onkosten te dekken.

Bovendien staan we te springen om praktische hulp van mensen die zich:

  • In willen zetten voor de nieuwsdienst.
  • Voorlichting kunnen geven.
  • Acties op touw willen zetten.
  • De pers, de politiek en de wetenschap willen lobbyen.
  • Posters kunnen maken.
  • Goede brieven kunnen schrijven.
  • Zich willen verdiepen in wetgeving en literatuur inzake bepaalde dossiers.
  • Fondsen willen werven.
  • Juridische steun kunnen bieden.
  • enz. enz. enz....

Steun Vrijbit door lid te worden!

Gepubliceerd in Over Vrijbit
Getagged onder
20 jaar nadat in VN verband is afgesproken dat ieder land een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens zou oprichten ( Paris Principles ) is er een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden om in Nederland een college mensenrechten te installeren wat voor zo’n instituut zou moeten doorgaan.

Vrijbit is van mening dat het huidige wetsvoorstel ondeugdelijk is voor het doen oprichten van een onafhankelijk Instituut voor de Rechten van de Mens.

Het wetsvoorstel beoogt geen grondslag te leggen voor een goed functionerend instituut, dat voorlichting gaat verzorgen over de fundamentele mensenrechten en erop ziet dat deze worden nageleefd.

Het wetsvoorstel geeft geen uitvoering aan de intentie dat een nationaal instituut er in de allereerste plaats toe dient om als een centraal en goed herkenbaar aanspreekpunt te fungeren voor de eigen bevolking. Het is, volgens de huidige opzet, uitdrukkelijk niet de bedoeling dat individuele burgers om raad en bijstand bij het nieuw op te richten mensenrechteninstituut kunnen aankloppen. Ook niet wanneer het kwesties betreft die van algemeen maatschappelijk belang zijn. Het instituut is in de huidige opzet volstrekt machteloos om burgers te ondersteunen. Ten eerste hebben de adviezen die het instituut kan verstrekken geen bindende kracht. Ten tweede is het instrument dat het instituut ten dienste zou staan, om in zaken van groot maatschappelijk belang de rechterlijke macht in te schakelen, uit het conceptvoorstel weggeschreven!
Gepubliceerd in Wet en Regelgeving

 

plasterk-sjhf3 bf861Plasterk: 'Ook hier problemen met mensenrechten' (Bron: video Brabants Dagblad)

Bij gelegenheid van de aanbieding van de eerste rapportage over de mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens (CRM), hielden ‘vingerafdrukweigeraars’ een toespraak voor minister Plasterk over een concrete aantasting van de mensenrechten in Nederland. Zij toverden daarbij uit hun hoge hoed een verzoek met uitleg hoe hij, per direct aan deze situatie een eind zou kunnen maken.

Het betreft de inmiddels haast onhoudbare situatie van de burgers die vanwege hun principiële bezwaren tegen het gebruik van biometrie en op afstand uitleesbare RF-ID chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten weigeren om hun vingerafdrukken af te staan aan de Staat en de firma Morpho. Om die reden kunnen zij nog steeds niet over een geldig paspoort of ID-kaart beschikken, waardoor ze verstoken blijven van medische hulp, inkomen, niet kunnen reizen, hun stem niet zelf mogen uitbrengen bij verkiezingen, geen zaken kunnen regelen bij een notaris, geen bankzaken kunnen doen, enz …

Nieuwe omstandigheden: nieuwe kansen voor doorbreken impasse door de minster

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
Pagina 5 van 5