Toon items op tag: privacy patiënten

Op 21 maart 2018 vindt het referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals de sleepnetwet officieel heet. Met deze wet mogen Nederlandse inlichtingendiensten massaal online communicatie onderscheppen en afluisteren. De diensten krijgen ook gemakkelijker toegang tot digitaal opgeslagen gegevens, mogen deze onbeperkt koppelen met andere gegevens en ze vervolgens geautomatiseerd analyseren. Daarnaast introduceert de wet eveneens een geheime DNA databank.

Al uw medische gegevens opgeslagen in de overheidsdatabank DIS

Wie door een arts of zorgverlener wordt behandeld rekent er op dat deze zich aan het medisch beroepsgeheim houdt zodat iemands medische gegevens niet in handen komen van anderen, tenzij men daar (vooraf) uitdrukkelijk toestemming voor verleend.

Wat weinig mensen weten is dat de overheid de zorgverleners echter verplicht om ALLE gegevens met betrekking tot diagnose en behandeltrajecten door te geven voor registratie in een landelijke centrale database.

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg
Getagged onder