donderdag, 01 juli 2021 14:15

Voortgang rechtszaak Vrijbit tegen AP over de Gedragscode Zorgverzekeraars

Op 23 juli 2019 deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de zaak van Vrijbit tegen de toezichthouder AP.

Op 30 augustus 2019 tekende Vrijbit Hoger beroep aan tegen deze uitspraak bij de Raad van State (zaaknummer 201906616/1/A3)

Naar verwachting zal deze beroepszaak op zijn vroegst eind 2021 voor behandeling op zitting worden ingepland.

Toelichting

Ook deze zaak kent een lange voorgeschiedenis, omdat de Gedragscode zorgverzekeraars al niet deugde vanaf 2006 toen  het nieuwe Zorgstelsel inging waarbij de particuliere verzekeringsmaatschappijen van de minister van VWS de regie over de Zorg kregen toebedeeld.

Nadat diverse organisaties tevergeefs gepoogd hadden om de Gedragscode wel in overeenstemming met wet- en verdrag te krijgen, heeft Vrijbit op 3 mei 2015 daartoe een handhaving verzoek ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens).

De rechtszaak is gericht tegen de toezichthouder (AP) omdat deze weigert in te grijpen tegen de ‘Gedragscode Zorgverzekeraars’ ondanks dat de procedures en bedrijfsprocessen, zoals ze zijn vastgelegd in die Gedragscode onrechtmatig zijn, en zowel het recht op privacy van patiënten als het medisch beroepsgeheim schenden.

Na een tergend jarenlang slepend traject van tegenwerking en vertraging werd er uiteindelijk een ondeugdelijk onderzoek gedaan en geldt de Gedragscode tot op de dag van vandaag zonder dat procedures en bedrijfsprocessen voor de verwerking van medische persoonsgegevens –zoals die zijn vastgelegd in de Gedragscode Zorgverzekeraars – voldoen aan de noodzakelijke bescherming van de verwerking van deze uiterst gevoelige persoonsgegevens volgens de fundamentele mensenrechten op bescherming van het privéleven en lichamelijke integriteit en de bescherming van het medisch beroepsgeheim.

Het Hoger beroep (zaaknummer 201906616/1/A3) wat Vrijbit op 30 augustus 2019 instelde tegen de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Midden-Nederland (d.d. op 23 juli 2019) wacht sindsdien op behandeling.