dinsdag, 18 december 2012 10:56

Persbericht kort geding Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vs zorgverzekeraars afgelast

De 4 grote zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en CZ hebben de contractuele inspanningsverplichting laten vallen voor de huisartsen om zich per 1-1-2013 te moeten aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Daarmee bereikte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) wat zij heeft geëist en is het kort geding, dat hierover op 19 december bij de rechtbank in Arnhem zou dienen, ingetrokken.

Voor VPHuisartsen was de inspanningsverplichting om op het LSP aan te sluiten onaanvaardbaar. Zij vindt dat het LSP onvoldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van patiëntengegevens en dat het onvoldoende beveiligd is tegen misbruik. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat vertrouwelijke patiëntengegevens in verkeerde handen komen.

Het bestuur van VPHuisartsen blijft onverminderd zeer bezorgd over de wijze waarop de zorginfrastructuur (LSP) landelijk wordt uitgerold. Er is sprake van een enorme doorzettingsmacht aan de kant van partijen die in de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) deelnemen en van zorgverzekeraars.

Verschillende partijen hebben inmiddels hun visie ten aanzien van de zorginfrastructuur bijgesteld. Zo heeft de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in navolging van de Consumentenbond, aangegeven dat de invoering van het grootschalige LSP-systeem beter kan worden uitgesteld tot er aan een aantal aanvullende eisen is voldaan. Ook uit de Tweede Kamerfracties komen kritische geluiden over met name de veiligheid van de zorginfrastructuur.

VPHuisartsen gaat ervan uit dat de VZVZ door de toenemende kritiek op het LSP, doordrongen is van de noodzaak verbeteringen in het systeem aan te brengen. VPHuisartsen heeft in dit verband besloten om ook het kort geding tegen de VZVZ in te trekken. Daarbij is de huisartsenorganisatie bereid toelichting te geven op de ervaren knelpunten. Wanneer de fundamentele bezwaren tegen de LSP-structuur niet worden weggenomen zullen alsnog juridische maatregelen worden overwogen.

Meer informatie over VPHuisartsen: https://www.vphuisartsen.nl

Berichtgeving NOS ‘Kort geding EPD huisartsen van de baan’ lees…

Donderdag 20-12-2012 vergadert de Tweede Kamer commissie over de voorgestelde private doorstart van een landelijk elektronisch uitwisselingssysteem van medische gegevens.

Dit Algemeen Overleg is openbaar en zal plaats vinden in de Groen van Pinkstererzaal en is via de webcam van de Tweede kamer te volgen. Meer info zie Agenda

Tijdstip:10-12:30 uur.