Opmaat voor een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische gegevens In het Medisch Contact, hèt vaktijdschrift voor de arts in Nederland, werd op 13 maart 2014 een artikel gepubliceerd onder de titel ‘een alternatief voor het LSP’. Hierin wordt een andere opzet…
woensdag, 01 mei 2013 12:11

EPD-LSP ik geen toestemming

Persbericht EPD-LSP: “ ik geen toestemming” Utrecht, 22 april 2013 Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert actie tegen de hernieuwde invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-LSP) als aanzet tot een monopoliesysteem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de gehele zorgsector. De actie wordt ondersteund…
Laatste aanvullingen en update 08- 04- 2019 Een chronologisch overzicht van de wijze waarop, ten koste van de privacy van patiënten en beroepsgeheim van zorgverleners drang en dwang wordt uitgeoefend om een landelijk systeem in te voeren voor de elektronisch uitwisseling van de medische…
Donderdag 20 december debatteert de Tweede Kamer over het Landelijk Schakel Punt (LSP) de private doorstart van de Kaderwet tot elektronische datauitwisseling in de Zorg (aangeduid als EPD). zie...Er is onvermindert veel commotie en weerstand tegen de invoering van het LSP. Ook nu de…
Pagina 2 van 5