E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Nationale Internet Governance Forum Event

Evenement

Titel:
Nationale Internet Governance Forum Event
Wanneer:
do, 11. oktober 2018, 12:30 h - 17:00 h
Locatie:
Den Haag
Categorie:
Debat

Omschrijving

Locatie: Bleyenberg Den Haag

Toegang gratis

U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier. Na aanmelding wordt er op uw komst gerekend. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging.

Toelichting:

Het NL IGF event is een open multistakeholder bijeenkomst die een nationaal platform biedt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bediscussiëren van netelige internet-gerelateerde onderwerpen.

De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het wereld Internet Governance Forum (IGF) in Parijs in november dit jaar.

Achtergrond:
De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek: Wat is het belang van een open en vrij internet? En waar stellen we grenzen aan die vrijheid? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? En waar gaan die ten koste van de sociale veiligheid? Wat is de impact van sociale media? En waar verliest de waarheid het van ‘fake’ nieuws?
Het NL IGF Event is de voorbereidende bijeenkomst voor het wereld Internet Governance Forum (IGF). Dat is het mondiale multistakeholder overlegplatform onder VN-mandaat, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan. Kijk voor meer informatie over het NL IGF op onze website www.nligf.nl.

Dit event wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP. Het is een open dialoog over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen waarbij iedereen die hierbij betrokken is welkom is.


Locatie

Locatie:
Den Haag