E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Jongeren rappen over persoonlijke vrijheid

Titel:
Jongeren rappen over persoonlijke vrijheid
Wanneer:
di, 11. oktober 2011, 09:30 h - 15:00 h
Categorie:
Kunst

Omschrijving

project Jongeren Rappen over Persoonlijke Vrijheid

- ter gelegenheid van de Utrechtse week van de Mensenrechten-

10-14 oktober 2011

Motto: Behoud van Persoonlijke Vrijheid is niet vanzelfsprekend! Er voor strijden wel!

Organisatie: Burgerrechtenvereniging Vrijbit in samenwerking met de rappers Typhoon, MeesterT. en Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzet:Dinsdag 11 oktober wordt er aan leerlingen van de Nederlandse Pop Academie (NPAC) een workshop gegeven door ervaren rappers over het thema persoonlijke vrijheid.

Doel: Bewustzijn vergroten onder jongeren dat hun fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit grootschalig worden geschonden. En handvaten geven daarover na te denken en er actie tegen te ondernemen.

Methodiek: De opzet is jongeren eerst informatie te geven over op welke wijze hun persoonlijke vrijheid wordt bedreigd door de ongebreidelde registratie en controlemogelijkheden van hun doen en laten. Daarna krijgen zij van 2 rappers, die ervaring hebben met het geven van workshops, les om hun ideeën hierover om te zetten in muziek.

Verslaglegging: Er wordt gefilmd met de bedoeling daarmee naar buiten te treden.

Parallel actie: Op 11 oktober wordt tijdens de teamleiders vergadering van het stedelijk jongerenwerkJoU een initiatief-plan gelanceerd om samen met Vrijbit een structureel samenwerkingsverband op te zetten over het thema ‘ Persoonlijke Vrijheid en lichamelijke integriteit’. Ook diverse scholen worden daarvoor benaderd.

Slotmanifestatie: Op vrijdag 14 oktober s’ avonds volgt de slotmanifestatie van de Utrechte week van de Mensenrechten in het Huis a/d Werf.

Kader: Jaarlijks nodigt de Raad van Europa de 47 lidstaten uit om deel te nemen aan de Europese Week van de Lokale Democratie/‘European Local Democracy Week (ELDW)”.

Dit jaar, in de week van 10-16 oktober, staan mensenrechten en de betekenis daarvan voor steden in Europa centraal.De gemeente Utrecht promoot de organisatie onder de doelstelling de bewustwording onder de burgers te vergroten. 

Uitgangspunt week van de Mensenrechten:

De stelling dat de Rechten van de Mens een fundamenteel deel uitmaken van de locale democratie. Dat niet alleen de centrale, maar ook de locale overheid de plicht heeft deze te verweven en te handhaven. ”Human rights as a fundamental component of local democracy and to nurture a culture of respect for human rights throughout local communities in Europe. Democracy and human rights are interdependent. Democracy cannot exist without an unconditional respect for human rights”. “Many rights and freedoms are not just the duty of central governments, but are also implemented at local level, as is the case for many social and civic rights” .

Voorts dat Vrijheid, Mensenrechten en Democratie, geen vanzelfsprekendheid zijn. “Freedoms and rights, as well as local and regional democracy, are a common good that cannot be taken for granted in any country. ELDW 2011, designed to raise awareness of the local dimension of human rights, will contribute to promoting more cohesive cities and towns by preventing and combating intolerance, discrimination and social exclusion”.

Slogans en uitspraken: ‘Vrijheid is nooit af, vrijheid is werk in uitvoering’- Jan Pronk 5 mei lezing 2007 Domkerk te Utecht.

"We have to teach ourselves Human Rights again and again ..." - Lynn Hunt- prof. moderne Europese geschiedenis

Bij het project zijn betrokken:

Burgerrechtenvereniging Vrijbit: www.vrijbit.nl

ROC Midden Nederland -Nederlandse Popacademie(NPAC)

Stedelijk Jongerenwerk JoU

Week van de Mensenrechten Utrecht zie...

Huis a/d Werf

Spunk on-line jongerenmagazine: https://www.spunk.nl/

Let’s Get Real Radio https://www.letsgetrealradio.ca/

Raad van Europa De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht met het Verdrag van Londen. Het doel van de Raad is de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens. De Raad van Europa (niet EU) omvat de 47 Europese landen en zetelt in Straatsburg. Met onder andere het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, als hoogste rechtsorgaan dat nationale wetgeving nietig kan verklaren als deze strijdig zijn met de Europese Rechten van de Mens.

NOTA BENE

Hoewel tijdens de Utrechtse week van de Mensenrechten vertegenwoordigers van de Fundamental Rights Agency (FRA) in de stad aanwezig zullen zijn, werd een verzoek van Vrijbit om ook deze organisatie rechtsreeks te informeren over de mensenrechten op gebied van de persoonlijke vrijheid, niet gehonoreerd.

Ondanks de organisatie in het kader van de lokale democratie, blijkt de gemeente Utrecht enkel een twee daags besloten overleg met deze mensen te hebben georganiseerd in de stadsschouwburg.

Vrijbit vind dit zeer betreurenswaardig omdat de FRA uitgerekend de instantie is die vanuit de EU dient te inventariseren hoe de situatie lokaal in de praktijk is en daarbij specifiek de communicatie met het ‘general public’ in het blazoen heeft staan.