woensdag, 25 oktober 2023 14:39

Nieuwe poging sleepnetwet geheime diensten

Update 26-10-2023 Woo verzoeken ingediend door Vrijbit bij ministerie BinZK&K en Defensie naar informatie over verwijderen van 112 openbare reacties op de internetconsultatie. Update Op 31-10-2023 heeft de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een technische briefing en start de commissie de…
Op woensdag 13 december gaat de Raad van State de rechtszaak (201906618/1/A3) van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen het DBC informatiesysteem (DIS) van de NZa behandelen. De openbare zitting begint om 12:00 uur.
Oproep verspreid Statement: ‘stop gezichtsherkenning voor surveillance in de publieke ruimte onmiddellijk !’. Het gebruik van gezichtsherkenning, en andere vormen van biometrische surveillance, hebben het potentieel in zich om een eind te maken aan onze recht op vrijheid in de publieke ruimte. Van het…
Op 29-09-2023 start de behandeling van de rechtszaak tegen de NZa vanwege de verplichte aanlevering van medische persoonsgegevens via de HONOS+ vragenlijsten, waarmee de NZa een databank met mentale profielen van alle GGZ-cliënten creëert. De zitting staat gepland van13:30 – 16:00 uur in de…