Petitie ‘Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking’. Vanaf 1 november t/m 15 januari kan iedereen die gaat deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 en het eens is met de stelling dat online cookie gebruik in Nederland verboden moet worden intekenen op…
woensdag, 25 oktober 2023 14:39

Nieuwe poging sleepnetwet geheime diensten

Update 26-10-2023 Woo verzoeken ingediend door Vrijbit bij ministerie BinZK&K en Defensie naar informatie over verwijderen van 112 openbare reacties op de internetconsultatie. Update Op 31-10-2023 heeft de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een technische briefing en start de commissie de…
Op woensdag 13 december gaat de Raad van State de rechtszaak (201906618/1/A3) van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen het DBC informatiesysteem (DIS) van de NZa behandelen. De openbare zitting begint om 12:00 uur.
Oproep verspreid Statement: ‘stop gezichtsherkenning voor surveillance in de publieke ruimte onmiddellijk !’. Het gebruik van gezichtsherkenning, en andere vormen van biometrische surveillance, hebben het potentieel in zich om een eind te maken aan onze recht op vrijheid in de publieke ruimte. Van het…